Førsteamanuensis

Merethe Hustoft

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidet i Skien kommune i tidsrommet 1997 - 1998, deretter Haukeland Universitetssykehus (1998-1999), Bergen kommune i tidsrommet 1999-2014. I tidsrommet 2012-2014 som prosjektleder for "Leve HELE livet" i Stavanger kommune. Ansatt ved HVL fra januar 2019, og har bistilling som forsker ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. Underviser hovedsaklig på bachelornivå ergoterapi. 

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag fra Høgskulen i Bergen (2012) og doktorgrad fra Universitetet i Bergen, institutt for global helse og samfunnsmedisin (2020).

Har utviklet og deltatt/deltar i forskningsprosjekt som involverer både pasienter og tverrprofesjonelle team innen spesialisert rehabilitering.Utvikler/leder et forskningsprosjekt om samhandling innen habilitering.  

Underviser i

 • Rehabilitering
 • Rehabiliteringsprosessen
 • Tverrprofesjonelle team
 • Samhandling/kontinuitet i helsetjenesten
 • Kunnskapsgrunnlaget i ergoterapi
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Funksjon
 • Forskningsprosess
 • Kvantitativ metode
 • Akademisk skriving

Forskar på

 • Rehabilitering  (REKOVE)
 • Tverrprofesjonelle team
 • Habilitering
 • Samhandling
 • Måleegenskaper av spørresundersøkelser 
 • Helsetjenesteforskning

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Predictors of change in physical and mental health among people with disabilities in a three-year rehabilitation trajectory: preliminary results

  Berget, Anne Mette Gravaas, Moen, Vegard Pihl, Hustoft, Merethe, Eide, Geir Egil, Strand, Liv Inger, Skouen, Jan Sture, Hetlevik, Øystein (2021)
 • Do interprofessional teams matter? A survey-based study of patients and team members in hospitals and rehabilitation centres in secondary health care in Western Norway.

  Hustoft, Merethe (2020)
 • Hva er viktige måleegenskaper ved spørreskjema om pasientrapportert data og hvordan kan disse undersøkes og kvalitetssikres?

  Hustoft, Merethe (2020)
 • The effect of team collaboration and continuity of care on health and disability among rehabilitation patients: a longitudinal survey-based study from Western Norway

  Hustoft, Merethe (2020)
 • The effect of team collaboration and continuity of care on health and disability among rehabilitation patients: a longitudinal survey-based study from western Norway

  Hustoft, Merethe, Biringer, Eva Aaker, Gjesdal, Sturla, Moen, Vegard Pihl, Assmus, Jörg, Hetlevik, Øystein (2019)