Førsteamanuensis

Merethe Hustoft

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidet i Skien kommune i tidsrommet 1997 - 1998, deretter Haukeland Universiietssykehus (1998-1999), Bergen kommune i tidsrommet 1999-2014. I tidsrommet 2012-2014 som prosjektleder for "Leve HELE livet" i Stavanger kommune. Ansatt ved HVL fra januar 2019, og har bistilling som forsker ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. Underviser hovedsaklig på bachelornivå ergoterapi. 

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag fra Høgskulen i Bergen (2012) og doktorgrad fra Universitetet i Bergen, institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Har utviklet og deltatt/deltar i forskningsprosjekt som involverer både pasienter og tverrprofesjonelle team innen spesialisert rehabilitering. Utvikler/leder helsetjenesteforskningsprosjekt innen habilitering. Har kompetanse innen vurdering av måleegenskaper- psykometri av måleverktøy. 

Underviser i

  • Rehabiliteringsprosessen
  • Tverrprofesjonelle team
  • Funksjon
  • Kvantitativ metode
  • Kunnskapsgrunnlaget i ergoterapi
  • Akademisk skriving

Forskar på

  • Rehabiliteringspasienter og medlemmer av tverrprofesjonelle team på Vestlandet, rehabilitering kohort vest (REKOVE)
  • Helsetjenesteforskning, habilitering

Forskargrupper

Publikasjonar