Førsteamanuensis

Merethe Hustoft

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidet i Skien kommune i tidsrommet 1997 - 1998, deretter Haukeland Universitetssykehus (1998-1999), Bergen kommune i tidsrommet 1999-2014. I tidsrommet 2012-2014 som prosjektleder for "Leve HELE livet" i Stavanger kommune. Ansatt ved HVL fra januar 2019, og har bistilling som forsker ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. Underviser hovedsaklig på bachelornivå ergoterapi. 

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag fra Høgskulen i Bergen (2012) og doktorgrad fra Universitetet i Bergen, institutt for global helse og samfunnsmedisin (2020).

Har utviklet og deltatt/deltar i forskningsprosjekt som involverer både pasienter og tverrprofesjonelle team innen spesialisert rehabilitering.Utvikler/leder et forskningsprosjekt om samhandling innen habilitering.  

Underviser i
 • Rehabilitering
 • Rehabiliteringsprosessen
 • Tverrprofesjonelle samarbeid
 • Samhandling/kontinuitet i helsetjenesten
 • Kunnskapsgrunnlaget i ergoterapi
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Funksjon
 • Forskningsprosess
 • Kvantitativ metode
 • Akademisk skriving
Forskar på
 • Rehabilitering  (REKOVE)
 • Tverrprofesjonelle team
 • Habilitering
 • Samhandling
 • Måleegenskaper av spørresundersøkelser 
 • Helsetjenesteforskning
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Long-Term Change and Predictors of Change in Physical and Mental Function after Rehabilitation: A Multi-Centre Study

  Berget, Anne Mette Gravaas, Moen, Vegard Pihl, Hustoft, Merethe, Eide, Geir Egil, Skouen, Jan Sture, Strand, Liv Inger, Hetlevik, Øystein (2023)
 • Organisatoriske faktorer påvirker kapasitet og kvalitet i praksisveiledning i ergoterapiutdanning

  Edvardsen, Even Elias, Stigen, Linda, Hustoft, Merethe, Gramstad, Astrid, Arntzen, Cathrine, Maass, Ruca Elisa Katrin, Horghagen, Sissel, Sveen, Unni, Bonsaksen, Tore (2023)
 • European Online Learning Partnership to Improve Refugee Health

  Jalovcic, Djenana, Schiller, Sandra, Hustoft, Merethe, Landry, Michel, Alagöz, Esra, Quinn, Sarah, Simó Algado, Salvador, Farhat, Mohammad Ali, Emlik, Huseyin (2023)
 • A survey of research involvement and priorities among occupational therapists in Norway

  Taule, Tina, Hellem, Inger, Smith Eide, Irmelin, Gjelvik, Kristin, Hinderaker, Liv Elisabeth, Kjeken, Ingvild, Rolfsnes-Flock, Bianca, Hustoft, Merethe (2023)
 • Sustainable work participation after rehabilitation. Preliminary results

  Berget, Anne Mette Gravaas, Moen, Vegard Pihl, Hustoft, Merethe, Assmus, Jörg, Skouen, Jan Sture, Strand, Liv Inger, Hetlevik, Øystein (2022)
Vis alle