Professor

Liv Heide Magnussen

Arbeids- og kompetanseområde

Ph.d fra Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen "Returning diability pensioners with back pain to work" (2007). Post doc ved Uni Research Helse fra 2008-2010. Tyve års klinisk erfaring fra primær- og spesialisthelsetjenesten. Sentral i oppstart av forskningsgruppen bevegelse og funksjon (BeFu) i 2013 og har vært gruppens leder inntil august 2019. Prosjektleder, hoved- og medveileder for flere ph.d.-prosjekt innenfor temaene funksjonsvurdering og rehabilitering av muskelskjelettplager, svimmelhet, og balanse ved nedsatt hørsel hos eldre. Har erfaring med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Tilknyttet fagseksjon Master klinisk fysioterapi med ansvar for emnene Kropp, bevegelse, helse og sykdom, Vitenskapsteori, etikk og metode, og Masteroppgaven. Veileder en rekke master- og bacheloroppgaver. 

Underviser i
  • Master i klinisk fysioterapi. Bachelor i fysioterapi. ansvar for emnene Kropp, bevegelse, helse og sykdom, Vitenskapsteori, etikk og metode, og Masteroppgaven. Veiledning av ph.d.-prosjekt, master- og bacheloroppgaver
Forskar på
  • Funksjonsvurdering og rehabilitering av langvarige muskelskjelettplager, inkludert helse i arbeid. Undersøkelse, behandling og prognose ved langvarig svimmelhet. Nedsatt hørsel og balanse hos eldre. Rehabilitering ved KOLS. Validering av måleinstrument.
Forskargrupper