Førsteamanuensis

Vegard Pihl Moen

Arbeids- og kompetanseområde

Har klinisk erfaring både fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Arbeidet i Grue kommune i 2001, Valnesfjord Helsesportssenter i 2001-2002, Kysthospitalet i Stavern i tidsrommet 2002 - 2010, og Kysthospitalet i Hagevik mellom 2010 - 2018. Har innehatt stilling hovedsaklig som fysioterapeut, men også leder for bevegelseslaboratorium.
Ansatt ved HVL siden august 2018, og har bistilling som forsker ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Underviser hovedsaklig på bachelornivå i fysioterapi. Veileder også studenter og deres masteroppgave tilknyttet master i klinisk fysioterapi.

Mastergrad i bevegelsesvitenskap fra NTNU og doktorgrad fra UiB, institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Har initiert og deltatt/deltar i ulike forskningsprosjekter som har involvert både pasienter innenfor spesifikke diagnosegrupper samt generelle rehabiliteringspasienter. Videre kompetanse innenfor vurdering av måleegenskaper- psykometri ved tester og kartleggingsverktøy. Har sittet i fagråd i Helsedirektoratetet for prosjektet Kvalitetsregister i rehabilitering. Er i dag leder for forskergruppen BeFu (Bevegelse og funksjon).

 

Underviser i

  • Muskel-skjelett undersøkelse og teori
  • Biomekanikk
  • Funksjon som begrep
  • ICF

Forskar på

  • Rehabiliteringspasienter på Vestlandet, Rehabilitering kohort vest (REKOVE)
  • Langvarig utbredt smerte og fibromyalgi

Forskargrupper

Publikasjonar