Førsteamanuensis

Vegard Pihl Moen

Arbeids- og kompetanseområde

Har klinisk erfaring både fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Arbeidet som kommunefysioterapeut i Grue kommune (2001), fysioterapeut ved Valnesfjord Helsesportssenter (2001-2002), spesielfysioterapeut ved Kysthospitalet i Stavern (2002 - 2010), og spesialfysioterapeut ved Kysthospitalet i Hagevik (2010 - 2018).  Har vært leder for bevegelseslaboratorium ved Kysthospitalet i Stavern.
Ansatt ved HVL siden august 2018, og har bistilling som forsker ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Underviser hovedsaklig på bachelornivå i fysioterapi. Veileder også studenter og deres masteroppgave tilknyttet master i klinisk fysioterapi. Er emneansvarlig for PHDH907 fra 2024.

Mastergrad i bevegelsesvitenskap fra NTNU og doktorgrad fra UiB, institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Har initiert og deltatt/deltar i ulike forskningsprosjekter som har involvert både pasienter innenfor spesifikke diagnosegrupper samt generelle rehabiliteringspasienter, med studiedesign som RCT og prospektiv kohortstudier. Videre kompetanse innenfor språklig oversettelses av måleverktøy og vurdering av måleegenskaper- psykometri ved tester og kartleggingsverktøy, . Har sittet i fagråd i Helsedirektoratetet for prosjektet Kvalitetsregister i rehabilitering. Har vært leder for forskergruppen BeFu (Bevegelse og funksjon) i perioden 2021 - 2023, er i dag nestleder. Sitter som nestleder i Fysiofondet.

 

Underviser i
 • Muskel-skjelett undersøkelse og teori
 • Biomekanikk
 • Funksjon som begrep
 • ICF
Forskar på
 • Rehabiliteringspasienter på Vestlandet, Rehabilitering kohort vest (REKOVE)
 • Langvarig utbredt smerte og fibromyalgi
 • Utenforskap, arbeidsdeltagelse og sosial deltakele hos personer i alder 18-30 år
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Gange som kjennetegn på sykdommer og tilstander

  Aaslund, Mona Kristin, RENNIE, LINDA, Gjesdal, Beate Eltarvåg, Gote, Teresa Brnic, Moen, Vegard Pihl, Bogen, Bård Erik (2023)
 • Undersøkelse av gange

  Moen, Vegard Pihl, Knapstad, Mari Kalland, Gote, Teresa Brnic, Gjesdal, Beate Eltarvåg, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Bogen, Bård Erik (2023)
 • Effect of sense of coherence on long-term work participation among rehabilitation patients: A longitudinal study

  Berget, Anne Mette Gravaas, Moen, Vegard Pihl, Hustoft, Merethe, Assmus, Jörg, Strand, Liv Inger, Skouen, Jan Sture (2023)
 • Long-Term Change and Predictors of Change in Physical and Mental Function after Rehabilitation: A Multi-Centre Study

  Berget, Anne Mette Gravaas, Moen, Vegard Pihl, Hustoft, Merethe, Eide, Geir Egil, Skouen, Jan Sture, Strand, Liv Inger (2023)
 • Function, coping and health as predictors of sick leave after rehabilitation

  Berget, Anne Mette Gravaas, Moen, Vegard Pihl, Hustoft, Merethe, Assmus, Jörg, Strand, Liv Inger, Skouen, Jan Sture (2022)
Vis alle