Førsteamanuensis

Mona Kristin Aaslund

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er førsteamanuensis ved Institutt for Helse og Funksjon (fagseksjon for fysioterapi). Jeg har ansvar for undervisningen i nevrologisk fysioterapi og jeg er emneansvarlig i bacheloroppgave-emnet.

Jeg vil gjerne være med å skape kunnskapsrike, entusiastiske og selvstendige fysioterapeuter for nåtid og fremtid. Jeg ønsker dermed å motivere og inspirere studentene til å ta ansvar for egen læring, bli glad i nevrologisk fysioterapi, forstå de enorme mulighetene god fysioterapi kan gi, stimulere til nysgjerrighet og klinisk resonnement, og mestre det å holde seg oppdatert, lese kritisk og forstå ny kunnskap innen faget.

Jeg ble utdannet fysioterapeut i 1998 ved University of Brighton, og har senere tatt både master og PhD ved Universitetet i Bergen. Jeg er spesialist i nevrologisk fysioterapi og har jobbet ved Fysioterapiavdelingen, seksjon for nevrologi ved Haukeland Universitetssykehus siden jeg var ferdigutdannet og frem til jeg startet ved Høgskulen på Vestlandet februar 2020.

I forskningen min er jeg opptatt av nevrorehabilitering generelt, og rehabilitering etter hjerneslag, gangfunksjon, gangrehabilitering, aktivitetsmonitorering og fysisk aktivitet spesielt.  Jeg har også fått muligheten til å være med på spennende prosjekter om hverdagsrehabilitering for eldre, gangfunksjon med Cerebral parese og gangfunksjon hos eldre. Se publikasjoner lenger ned på siden.

Jeg er med i forskningsgruppen Bevegelse og funksjon (BeFU).

Underviser i

Nevrologisk fysioterapi

Metode

 

Forskar på

Gangfunksjon og fysisk aktivitet etter hjerneslag

Publikasjonar

Vis alle