Førsteamanuensis

Bård Erik Bogen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber som førstelektor ved fagseksjon for master i klinisk fysioterapi, hvor jeg har ansvar for kurs innen grunnlagstenking, bevegelseslære, treningslære og biomekanikk, og fysioterapi ved akutte, subakutte og langvarige muskelskjelettplager. 

Jeg underviser også på bachelorutdanningen i fysioterapi, innen geriatri, bevegelseslære, og undersøkelse og behandling ved ortopediske sykdommer. 

Jeg er også tilknyttet rehabiliteringslaben ved HVL, hvor vi jobber med både forskning og undervisning.

 

 

Underviser i
  • MAFYS101: Kropp, bevegelse, helse og sykdom
  • MAFYS320: Treningslære og biomekanikk
  • MAFYS521: Fysioterapi ved traumatologi og kirurgi
  • MAFYS531: Physiotherapy in subacute and longlasting musculoskeletal dirorders
Forskar på
  • Bruk av virtuelle miljø og spill i rehabilitering
  • Motorisk og kognitiv funksjon hos eldre personer
  • Retur til idrett og aktivitet etter rekonstruksjon av fremre korsbånd
Forskargrupper

Publikasjonar