Dosent

Hanne Kristin Tuntland

Arbeids- og kompetanseområde

Hanne Tuntland er dosent (PHD) tilknyttet fagseksjon global helse og rehabilitering. Hun er emneansvarlig, og underviser og veileder på Master`s Programme in Healthy Ageing and Rehabilitation. Videre er hun ergoterapeutspesialist i eldres helse. Interesse -og forskningsfeltet hennes er hverdagsrehabilitering, rehabilitering, aldring, helsetjenester til eldre og ergoterapi. Hun er medlem av forskergruppen Rehabilitering og helsefremming og koordinator av det internasjonale forskernettverket på hverdagsrehabilitering Reable. Videre er hun medlem av referansegruppen til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. Link : Hanne Tuntland on ResearchGate 

Underviser i
  • Master in healthy ageing and rehabilitation
  • Bachelor i ergoterapi
Forskar på
  • Hverdagsrehabilitering
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar