Ph.d. i Helse, funksjon og deltaking

Denne forskerutdanninga er for deg som ønskjer å bidra til å utvikle framtidas helsetenester i møte med nye samfunnsutfordringer.

Studiet skal bidra med ny kunnskap til brukarar og pasientar, praksisfeltet og samfunnet.

Gjennom sin faglege profil og emneportefølje viser ph.d.-studiet at tverrvitskapelege tilnærmingar til helse er nødvendig for å bidra med ny kunnskap til å forstå og handtere dagens og morgendagens helseutfordringar, lokalt og globalt. Studiet er tett knytt saman med arbeidsliv og samfunn.

Hausten 2021 blir det undervist i

PHDH901: Helse, funksjon og deltaking
Søknadsfrist: 31. juli
Samlingar: 30.august-1. september (Bjørnefjorden hotell) og 20. september (campus Bergen)
Eksamen: 1. oktober
Ny eksamen: 14. januar 

PHDH902: Vitskapsteori og etikk i helse- sosialvitskap
Søknadsfrist:
24. september
Samlingar: 5.-6. oktober og  20.-21. oktober
Eksamen: 2. november
Ny eksamen: 25. januar

PHDH903: Forskingsdesign og -metodar
Søknadsfrist: 27. september

Samlingar: 8.-12. november og 29. november-1. desember      
Eksamen: 15. desember
Ny eksamen: 7. mars

Kontakt oss


Professor
Institutt for helse og funksjon
Rådgivar
Fakultet for helse- og sosialvitskap