Ph.d. i Helse, funksjon og deltaking

Denne forskerutdanninga er for deg som ønskjer å bidra til å utvikle framtidas helsetenester i møte med nye samfunnsutfordringer.

Studiet skal bidra med ny kunnskap til brukarar og pasientar, praksisfeltet og samfunnet.

Gjennom sin faglege profil og emneportefølje viser ph.d.-studiet at tverrvitskapelege tilnærmingar til helse er nødvendig for å bidra med ny kunnskap til å forstå og handtere dagens og morgendagens helseutfordringar, lokalt og globalt. Studiet er tett knytt saman med arbeidsliv og samfunn.

Undervisning hausten 2021

PHDH901: Helse, funksjon og deltaking
Søknadsfrist: 31. juli
Samlingar: 30.august-1. september (Bjørnefjorden hotell) og 20. september (campus Bergen)
Eksamen: 1. oktober
Ny eksamen: 14. januar 

PHDH902: Vitskapsteori og etikk i helse- sosialvitskap
Søknadsfrist:
24. september
Samlingar: 5.-6. oktober og  20.-21. oktober
Eksamen: 2. november
Ny eksamen: 25. januar

PHDH903: Forskingsdesign og -metodar
Søknadsfrist: 27. september

Samlingar: 8.-12. november og 29. november-1. desember      
Eksamen: 15. desember
Ny eksamen: 7. mars

Undervisning våren 2022

PHDH904: Helsefremming og mestring
Søknadsfrist: 1. fabruar 
Samlingar: 8.-10.mars og 28-29.mars 
Eksamen: 4.-7.april
Ny eksamen: 22.-25.august

PHDH905: Tjenesteforskning. Kontekstuelle betingelser for helse, funksjon og deltakelse
Søknadsfrist: 2. januar 
Samlingar: 3.-4. februar og 22.-23. februar
Innlevering ordinær eksamen: 28. februar
Kontinuasjonseksamen 20. mai

PHDH907: Metoder for kartlegging av helse, funksjon og deltakelse
Søknadsfrist: 27. februar
Samlingar: 4.-6. april og 2.-3. mai
Eksamen: 18. mai
Ny eksamen: 7. september

PHDH908: Intervensjonsstudier
Søknadsfrist: 31. mars 
Samlingar: 9.-12. mai
Eksamen: 2. juni 
Ny eksamen 26. august 

Undervisning hausten 2022

PHDH901 Helse, funksjon og deltakelse:
Samlingar: 29-31. august (Bjørnefjorden hotell) og 14. september (zoom).
Eksamen: 28.september

PHDH902 Vitskapsteori og etikk i helse- sosialvitenskap: 
Samlingar: tirs-ons 4-5. oktober, ons-tors 18-19. oktober
Eksamen: 2. november

PHDH903 Forskingdesign- og metodar:
Samlingar: man-fre 7-11. nov, man-ons 28-30.nov (samlingene starter kl. 13.15 på mandag)
Eksamen: 14. desember

Kontakt oss


Seniorrådgivar
Fakultet for helse- og sosialvitskap