Ph.d. i Helse, funksjon og deltaking

Denne forskerutdanninga er for deg som ønskjer å bidra til å utvikle framtidas helse- og velferdstenester i møte med nye samfunnsutfordringer.

Studiet skal bidra med ny kunnskap til brukarar og pasientar, praksisfeltet og samfunnet.

Gjennom sin faglege profil og emneportefølje viser ph.d.-studiet at tverrvitskapelege tilnærmingar til helse- og velferd er nødvendig for å bidra med ny kunnskap til å forstå og handtere dagens og morgendagens helse- og velferdsutfordringar, lokalt og globalt. Studiet er tett knytt saman med arbeidsliv og samfunn.

Undervisning haust 2023

PHDH901 Helse, funksjon og deltakelse:
1. Samling:
4-6. september 
2. Samling: 27. september
Eksamen: 13. oktober 
Kontinuasjonseksamen 
12. januar 2024
Påmeldingsfrist: 
31. juli

PHDH902 Vitenskapsteori og etikk i helse- sosialvitenskap:
1. Samling:
5-6. oktober 
2. Samling: 25-26. oktober
Eksamen: 3. november 
Kontinuasjonseksamen 
24. januar 2024
Påmeldingsfrist:
1. september

PHDH903 Forskningsdesign og -metoder:
1. Samling:
6-10. november 
2. Samling: 27-29. november
Eksamen: 14. desember 
Kontinuasjonseksamen 7. mars 2024
Påmeldingsfrist:
30. oktober

Undervisning vår 2024

PHDH913 Introduksjon til longitudinell dataanalyse ved bruk av "mixed effects"-modeller:
Samling:
29.-31. januar 
Eksamen:
2.-19. februar 
Kontinuasjonseksamen
19. april 
Påmeldingsfrist:
10. januar 2024

PHDH904 Helsefremming og mestring (digital undervisning):
1. samling: 6.-8. mars
2. samling: 19.-20. mars
Eksamen: 2.-5. april
Kontinuasjonseksamen: 13.-16. august
Påmeldingsfrist: 1. februar 

PHDH916 Introduksjon til vurdering og utarbeidelse av systematiske kunnskapsoppsummeringer (digital undervisning):
1. samling: 11.-15. mars
2. samling: 18.-22. mars
3. samling:
25.-29. mars
Eksamen:
12. april
Kontinuasjonseksamen:
21. august
Påmeldingsfrist:
1. februar

PHDH908 Intervenssjonstudier (digital undervisning):
1. samling: 2. april (09:00 - 11:00)
2. samling: 8.-11. april
Eksamen: 8. mai
Kontinuasjonseksamen: 2. september
Påmeldingsfrist: 18. februar

Vil du ta enkeltemne hos oss?

Ph.d.-emne er først og fremst for dei som er tatt opp på ph.d.-programmet, men andre er også velkomen til å søke.

Slik søker du opptak til enkeltemne.

Kontakt oss

bilde av Tobba Sudmann

Tobba Sudmann

Professor