Ph.d. i Helse, funksjon og deltaking

Denne forskerutdanninga er for deg som ønskjer å bidra til å utvikle framtidas helse- og velferdstenester i møte med nye samfunnsutfordringer.

Studiet skal bidra med ny kunnskap til brukarar og pasientar, praksisfeltet og samfunnet.

Gjennom sin faglege profil og emneportefølje viser ph.d.-studiet at tverrvitskapelege tilnærmingar til helse- og velferd er nødvendig for å bidra med ny kunnskap til å forstå og handtere dagens og morgendagens helse- og velferdsutfordringar, lokalt og globalt. Studiet er tett knytt saman med arbeidsliv og samfunn.

Undervisning våren 2023

PHDH913 Introduction to longitudinal data analysis using mixed effects models:
Samling:
1-3. februar 
Eksamen:
17. februar 
Kontinuasjonseksamen
10. mai 
Påmeldingsfrist:
10. januar

PHDH904 Helsefremming og mestring (digital undervisning):
1. samling: 8-10. mars
2. samling: 22-23. mars
Eksamen: 27-31. mars
Kontinuasjonseksamen: 22-25.8
Påmeldingsfrist: 1. februar 

PHDH916 Introduction to Appraising and Preparing Systematic Reviews (digitalundervisning):
Samling: 13. mars- 7. april (samlingen er delt i mindre økter –detaljer kommer i emnebeskrivelse og i Canvas)
Eksamen: 14. april
Kontinuasjonseksamen: 16. august
Påmeldingsfrist: 1. februar

PHDH907 Metoder for kartlegging av helse, funksjon og deltakelse:
1. samling: 25-27. april
2. samling: 16. mai
Eksamen: 5. juni
Kontinuasjonseksamen: 28. august
Påmeldingsfrist: 13. mars

PHDH908 Intervenssjonstudier (digital undervisning):
Samling: 2.-5. mai
Eksamen: 2. juni
Kontinuasjonseksamen: 6. september
Påmeldingsfrist: 13. mars

Vil du ta enkeltemne hos oss?

Ph.d.-emne er først og fremst for dei som er tatt opp på ph.d.-programmet, men andre er også velkomen til å søke.

Slik søker du opptak til enkeltemne.

Kontakt oss