Ph.d. i Helse, funksjon og deltaking

Denne forskerutdanninga er for deg som ønskjer å bidra til å utvikle framtidas helsetenester i møte med nye samfunnsutfordringar.

Studiet skal bidra med ny kunnskap til brukarar og pasientar, praksisfeltet og samfunnet.

Gjennom sin faglege profil og emneportefølje viser ph.d.-studiet at tverrvitskapelege tilnærmingar til helse er nødvendig for å bidra med ny kunnskap til å forstå og handtere dagens og morgendagens helseutfordringar, lokalt og globalt. Studiet er tett knytt saman med arbeidsliv og samfunn.

Les meir om ph.d.-studiet

Undervisning

Hausten 2019 blir det undervist i:

PHDH901 Helse, funksjon og deltaking
Samling 1: 2.-3. september
Samling 2: 9.-10. september
Eksamen: 30. september

PHDH903 Forskingsdesign og metodar
Samling 1: 16.-19. oktober
Webinar: 28. oktober
Samling 2: 31.oktober - 1. november
Eksamen: 12. november 2019

Våren 2020 blir det undervist i:

PHDH902 Vitskapsteori og etikk i helsevitskap
Oppstart: 9. mars. To veker med førebuing
Samling 1: 23.-24. mars
Samling 2: 2.-3. april
Frist 1: 17. april for utkast til oppgåve
Frist 2: 24. april for endeleg versjon av oppgåve

PHDH904 Helsefremming og meistring
Samling 1: 3.-5. mars
Samling 2: 19.-20. mars

PHDH905 Kontekstuelle vilkår for helse, funksjon og deltaking
Samlingar: Februar 2020

PHDH906 Implementering av forsking
Kursperiode: 27. april - 22. mai

PHDH907 Metodar for kartlegging av helse, funksjon og deltaking
Samlingar: April 2020

PHDH908 Intervensjonsstudier
Samlingar: 25. - 28. mai 2020

Sjå heile studieplanen for 2019/2020