Ph.d. i Helse, funksjon og deltaking

Denne forskerutdanninga er for deg som ønskjer å bidra til å utvikle framtidas helsetenester i møte med nye samfunnsutfordringer.

Studiet skal bidra med ny kunnskap til brukarar og pasientar, praksisfeltet og samfunnet.

Gjennom sin faglege profil og emneportefølje viser ph.d.-studiet at tverrvitskapelege tilnærmingar til helse er nødvendig for å bidra med ny kunnskap til å forstå og handtere dagens og morgendagens helseutfordringar, lokalt og globalt. Studiet er tett knytt saman med arbeidsliv og samfunn.

Våren 2021 blir det undervist i

PHDH904 Helsefremming og mestring
Søknadsfrist: 1. februar
Samlingar: 23.-25. februar og 11.-12. mars (nettundervisning)
Eksamen: 16-19. mars

PHDH905 Kontekstuelle betingelser for helse, funksjon og deltaking
Søknadsfrist: 3. januar

Samlingar: 4.-5. februar og 18.-19. februar
Eksamen: 1. mars

PHDH906 Implementering av forsking
Søknadsfrist: 28. februar
Seminar: 12. april til 7. mai 2012 (nettundervisning)
Eksamen: Fredag 7. mai 2021

PHDH907 Metodar for kartlegging av helse, funksjon og deltaking
Søknadsfrist: 28. februar
Samlingar: 12.-13. april og 3.-4. mai
Eksamen: 19. mai

PHDH908  Intervention studies (kurset blir gitt utelukkende på engelsk)
Søknadsfrist: 7. mars
Samlingar: 18.-21. mai  (nettundervisning)
Eksamen: 4. juni

Hausten 2021 blir det undervist i

PHDH901: Helse, funksjon og deltaking
Søknadsfrist: 31. juli
Samlingar: 30.august-1. september (Bjørnefjorden hotell) og 13. september (campus Bergen)
Eksamen: 1. oktober
Ny eksamen: 14. januar 

PHDH902: Vitskapsteori og etikk i helse- sosialvitskap
Søknadsfrist:
24. september
Samlingar: 5.-6. oktober og  20.-21. oktober
Eksamen: 2. november
Ny eksamen: 25. januar

PHDH903: Forskingsdesign og -metodar
Søknadsfrist: 27. september

Samlingar: 8.-12. november og 29. november-3. desember      
Eksamen: 15. desember
Ny eksamen: 7. mars

Kontakt oss


Professor
Institutt for helse og funksjon
Rådgivar
Fakultet for helse- og sosialvitskap