Programutvalet ph.d.

Programutvalet for ph.d.-utdanninga Helse, funksjon og deltaking er eit rådgivande organ til dekanat i spørsmål som angår ph.d.-utdanninga.

Utvalet blir utnemd for fire år om gangen. Stipendiatrepresentant blir utnemd for to år.

Programutvalets myndigheit

Programutvalet har delegert myndigheit frå styret blant anna i disse enkeltsakene:

 • Godkjenne studieplan og emnebeskriving
 • Godkjenne opptak til ph.d.-utdanning
 • Godkjenne rettleiarar, prosjektbeskriving og framdriftsplan
 • Godkjenne opplæringsdel
 • Følgje opp framdrift for ph.d.-kandidatar som er tatt opp på studiet
 • Oppnevne ekstern representant i komité for midtveisevaluering
 • Initiere tiltak for å kvalitetssikre ph.d.-utdanninga
 • Motta og behandle søknad om å få avhandlinga bedømt
 • Innstille medlemmar til bedømmelseskomite overfor sentralt ph.d.-utval
 • Avgjere saker som angår den enkelte ph.d.-kandidat

Programutvalets medlemmar

Prodekan for forsking professor Christine Øye er leiar for utvalet.

 • Professor Marjolein Iversen (vara for leder)
 • Professor Oddvar Førland
 • Professor Kjetil Grimastad Lundberg
 • Førsteamanuensis Bente Frisk
 • Stipendiat: Malin Håland Kleppe
 • Vara: Professor Milfrid Tonheim
 • Vara: Professor John Roger Andersen
 • Vara: Stipendiat Kenneth Chance-Larsen

I tillegg stiller rådgivar og ph.d. koordinator Rachel Berge og professor Tobba Therkildsen Sudmann, fagansvarleg for PhD-studiet.

Møtedatoer 2023

 • 13. februar
 • 31. mars
 • 12. juni
 • 23. august
 • 24. oktober 
 • 12. desember

Frist for saker som skal bli behandla i programutvalet: Seinast tre veker før møtedato. Søkarar med offentleg-ph.d. og nærings-ph.d. stipend kan etter avtale få søknad sin om opptak handsama utanom programutvalets møtedatoar. Send e-post til Rachel Berge