Forskarutdanning: Ph.d.-handbok

Informasjon til deg som tar ph.d.-utdanning ved HVL. Her får du eit generelt overblikk over kva ei ph.d.-utdanning ved HVL vil seie. For informasjon om det einskilde ph.d.-program, sjå programmets eigne nettsider.