Forskarutdanning

Ph.d.-studiet er ei treårig forskarutdanning for deg som ønskjer å kvalifisere deg for vitskapleg arbeid og forsking på høgt internasjonalt nivå.

Vi tilbyr ph.d.-utdanning innanfor tre område: 

Vi har søkt NOKUT om kreditering av to nye doktorgradsprogram i 2018:

  • Helse, funksjon og deltaking
  • Ansvarleg innovasjon og regional utvikling