Forskarutdanning

Ph.d.-studiet er ei treårig forskarutdanning for deg som ønskjer å kvalifisere deg for vitskapleg arbeid og forsking på høgt internasjonalt nivå.

Vi tilbyr ph.d.-utdanning innan: 

Helse, funksjon og deltaking

I 2019 har NOKUT akkreditert ph.d-studiet «Helse, funksjon og deltaking». Programmet kan passe for at nesten alle helse- og sosialfagutdanningar ved HVL, i tillegg til studentar med idrettsfagleg bakgrunn.

Ansvarleg innovasjon og regional utvikling

I tillegg har NOKUT gitt tilsegn om akkreditering av ph.d-studiet «Ansvarleg innovasjon og regional utvikling», eller «Responsible Innovation and Regional Development», dersom krava til forskingskompetanse er infridde innan 6. februar 2020.