Forskarutdanning

Ph.d.-studiet er ei treårig forskarutdanning for deg som ønskjer å kvalifisere deg for vitskapleg arbeid og forsking på høgt internasjonalt nivå.

Vi tilbyr ph.d.-utdanning innan: 

Ansvarleg innovasjon og regional utvikling

NOKUT har gitt tilsegn om akkreditering av ph.d-studiet «Ansvarleg innovasjon og regional utvikling», eller «Responsible Innovation and Regional Development».