Forskarutdanning

Ph.d.-studiet er ei treårig forskarutdanning for deg som ønskjer å kvalifisere deg for vitskapleg arbeid og forsking på høgt internasjonalt nivå.

HVL har søkt NOKUT om kreditering av to nye doktorgradsprogram i 2018:

  • Helse, funksjon og deltakelse
  • Responsible Innovation and Regional Development