Stipendiat ved HVL

Som stipendiat ved HVL er målet at du skal gjennomføre doktorgradsutdanning og oppnå ph.d.-graden.

Doktorgradsutdanning er normert til tre år fulltidsstudier, men stipendiater ved HVL blir som regel ansatt i en åremålsstilling på fire år med 25 % pliktarbeid. Som ansatt stipendiat ved HVL får du tildelt driftsmidler for å dekke nødvendige driftskostnader som for eksempel deltakelse på konferanse, utgifter til litteratur, laboratoriematerill, utstyr, linsenser m.m.

Merk at stipendiater som ansettes ved HVL må søke opptak til ph.d.-program.