Hvordan søke opptak til ph.d.-utdanning

Du søker opptak til ph.d.-utdanning ved å fylle ut søknad om opptak til ph.d.-utdanning ved HVL.

Søknad om opptak til ph.d.-utdanning (bokmål)


For at søknaden skal bli behandlet må du huske å legge ved alle obligatoriske vedlegg: 

  1. vitnemål som dokumenterer din formelle kompetanse (mastergrad eller tilsvarende)
  2. prosjektbeskrivelse, se i det aktuelle ph.d.-studiet hvilke krav som stilles til beskrivelsen, evt. sidetall m.v.
  3. bekreftelse på finansiering av ph.d.-utdanningen (eks. tilsetting i stipendiatstilling)
  4. curriculum vitae (CV)
  5. bekreftelse på avlagte eksamener i kurs/emner som søkes godkjent som del av opplæringsdelen av studiet
  6. dokumentasjon på eventuell annen relevant utdanning eller arbeidserfaring
  7. originalt sammendrag/abstract av masteroppgave/hovedfagsoppgave
  8. faglig vurdering fra hovedveileder (ph.d.-veileder) av omfang, gjennomførbarhet og selvstendighet i ph.d.-prosjektet (inntil 1 side)

For hjelp til utfylling av søknadsskjema, se vår veiledning for utfylling av søknadsskjema for ph.d.-studier ved HVL. Se også nettside til ditt ph.d.-program for programspesifikke krav til prosjektbeskrivelse og vedlegg.

Det er også anledning til å søke opptak til enkeltemner på ph.d.-nivå.