Hvordan søke opptak til ph.d.-utdanning

Du søker opptak til ph.d.-utdanning ved å fylle ut søknad om opptak til ph.d.-utdanning ved HVL.

Se skjema for søknad om opptak til ph.d.-utdanning


For at søknaden skal bli behandlet må du huske å legge ved alle obligatoriske vedlegg: 

  1. Vitnemål som dokumenterer din formelle kompetanse (mastergrad og bachelorgrad)
  2. Prosjektbeskrivelse, se i det aktuelle ph.d.-studiet hvilke krav som stilles til beskrivelsen, evt. sidetall m.v.
  3. Bekreftelse på finansiering av ph.d.-utdanningen (eks. tilsetting i stipendiatstilling)
  4. Curriculum vitae (CV)
  5. Originalt sammendrag/abstract av masteroppgave/hovedfagsoppgave
  6. Faglig vurdering fra hovedveileder (ph.d.-veileder) av omfang, gjennomførbarhet og selvstendighet i ph.d.-prosjektet (inntil 1 side)

Se veiledning for utfylling av søknadsskjema for ph.d.-studier ved HVL på slutten av søknadsskjemaet. Se også nettside til ditt ph.d.-program for programspesifikke krav til prosjektbeskrivelse og vedlegg.

Det er også anledning til å søke opptak til enkeltemner på ph.d.-nivå.