Hånd som holder en penn

Hvordan søke opptak til ph.d.-utdanning

Du søker opptak til ph.d.-utdanning ved å fylle ut søknad om opptak til ph.d.-utdanning ved HVL.

For at søknaden skal bli behandlet må du huske å legge ved alle obligatoriske vedlegg: 

 1. Vitnemål som dokumenterer din formelle kompetanse (mastergrad og bachelorgrad)

 2. Prosjektbeskrivelse, se retningslinjer eller mal for prosjektbeskrivelse for det aktuelle ph.d.-studiet;
  Studier av danning og didaktiske praksiser
  Datateknologi
  Helse, funksjon og deltaking
  Ansvarlig innovasjon og regional utvikling

 3. Bekreftelse på finansiering av ph.d.-utdanningen (eks. tilsetting i stipendiatstilling)

 4. Curriculum vitae (CV)

 5. Originalt sammendrag/abstract av masteroppgave/hovedfagsoppgave

 6. Faglig vurdering fra hovedveileder (ph.d.-veileder) av omfang, gjennomførbarhet og selvstendighet i ph.d.-prosjektet (inntil 1 side)

Se veiledning for utfylling av søknadsskjema for ph.d.-studier ved HVL på slutten av søknadsskjemaet.

Merk: Det er også anledning til å søke opptak til enkeltemner på ph.d.-nivå uten å søke om opptak til ph.d.-programmet.