Undervisning av doktorgradsstudenter

Ta enkeltemne på ph.d.-nivå

Emner tilhørende ph.d.-programmene ved HVL er primært for kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmene, men kan også være åpne for andre søkere.

Se det enkelte ph.d.-studie for søknadsfrist.

Søk studieplass

Opptakskrav

Opptakskravene vil variere mellom de ulike ph.d.-studiene. Du må fylle opptakskravene og eventuelle krav til forkunnskaper. For hvilke opptakskrav som gjelder, se opptakskrav for det enkelte ph.d.-studiet.

Krav til dokumentasjon

For at søknaden din skal bli behandlet, må du laste opp nødvendig dokumentasjon i SøknadsWeb. Krav til dokumentasjon på at du fyller alle opptakskravene vil variere. Se krav til dokumentasjon for det enkelte ph.d.-studiet:

Merk at du må laste opp dokumentasjon selv om du har søkt opptak til HVL tidligere.
Du er selv ansvarlig for at vi har riktig dokumentasjon til din søknad. Du kan bli bedt om å forevise original dokumentasjon både under opptaket og underveis i studiet. Uriktige eller misvisende opplysninger kan medføre at du mister retten til å fullføre utdanningen din.

Svar på søknaden

For søknad om opptak til emner for høstsemesteret, vil du motta svar på søknaden ca. 1. september.