Enkeltemneopptak: Danning og didaktiske praksiser

Emner tilhørende ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksiser er primært for kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet, men vil også være åpent for andre søkere.

Søk studieplass

Våren 2022 tilbys følgende emner:

PHD902 Vitenskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid, uke 3 og 7, emneansvarlig: Tiri Bergesen Schei
PHD903 Forskningsmetodologi og -design, uke 17 og 20, emneansvarlig: Rune Herheim
PHD904 Kunstfagdidaktikk, uke 12 og 16, emneansvarlig: Silje Valde Onsrud
PHD905 Lærerprofesjonen, uke 22, emneansvarlige: Bodil Ravneberg og Kari Ludvigsen
PHD906 Utdanningsinstitusjoner som danningsarenaer, uke 9 og 11, emneansvarlig: Solvejg Jobst
PHD909 Utdanningsretorikk, veke 18, emneansvarlig: Tom Are Trippestad
PHD912 Økokritikk og didaktiske praksiser, heldigitalt, oppstart uke 6, emneansvarlig: Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru

Søknadsfrist

Søknadsfrist for opptak til emner som tilbys våren 2022 er seks uker før undervisningsstart i det aktuelle emnet.

Opptakskrav

Opptakskrav er femårig masterutdanning eller tilsvarende innan lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller mastergrad fra et relevant studium (normalt med karakteren A eller B).

Rangering

Når antallet søkere til ph.d.-enkeltemner overstiger opptakskapasiteten, skal følgende kriterier for rangering av søkere benyttes:

  1. Ph.d.-kandidater på eget ph.d.-program.
  2. Ph.d.-kandidater ved aktive samarbeidsinstitusjoner, for eksempel som eksternt medlem av HVL forskergruppe eller eksternt finansiert prosjekt.
  3. Vitenskapelig ansatte ved HVL som deltar i stipendordninger for kvalifisering.
  4. Ph.d.-kandidater som deltar ved andre ph.d.-programmer ved HVL.
  5. Ansatte ved HVL med relevant master (normalt med karakteren A eller B).
  6. Andre søkere med relevant master (normalt med karakteren A eller B).

Krav til dokumentasjon

For at søknaden din skal bli behandlet, må du laste opp nødvendig dokumentasjon.

  • Er du tatt opp på et ph.d.-program ved HVL eller er ph.d.-kandidat ved HVL sine aktive samarbeidsinstitusjoner. Legg ved relevant dokumentasjon.
  • Er du vitenskapelig ansatt ved HVL som deltar i stipendordning for kvalifisering, legger du ved relevant dokumentasjon.
  • Er du ansatt ved HVL med relevant master, legger du ved dokumentasjon på ansettelse og vitnemål.
  • Er du søker med relevant master, legger du ved vitnemål.

Merk at du må laste opp dokumentasjon selv om du har søkt opptak til HVL tidligere. Du er selv ansvarlig for at vi har riktig dokumentasjon til din søknad. Du kan bli bedt om å forevise original dokumentasjon både under opptaket og underveis i studiet. Uriktige eller misvisende opplysninger kan medføre at du mister retten til å fullføre utdanningen din.

Krav til tilleggsinformasjon

Skriv et kort sammendrag av ditt FoU-prosjekt på inntil 250 ord. Sammendraget må inkludere hvilken metode du har tenkt å benytte og hvordan prosjektet passer inn i emnet du søker opptak til. Sammendraget lastes opp sammen med dokumentasjon på at du fyller opptakskravene.

Svar på søknad

Du vil motta svar på søknaden så snart den er behandlet.