Professor

Liv Torunn Grindheim

Arbeids- og kompetanseområde

Liv Torunn Grindheim er ein av kjerneforskarane i BARNkunne - senter for barnehageforsking for ein meir rettvis og berekraftig verd for barna vår  og er leiar av forskargruppa Barnehagen som (ut)danningsarena, og har arbeida i barnehagelærarutdanninga sidan 2005. 

Forskinga hennar byggjer på barndomsosiologi, kultur-historisk tilnærming, filosfi og kritisk etnografi. Ho har som mål å bidra til nasjonal, internasjonal og transdisiplinær tilnærmingar for bidra til ei meir berekraftig verd for barns notidige og framtidige liv. 

 

 

Underviser i

 • Bærekraftig utdanning gjennom barns medverknad i BLU
 • Master i barnehagekunnskap
 • PhD902 Vitskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid

Forskar på

 • Berekraftig utdanning i barnehage og barnehagelærarutdanning
 • Conditions for children as explorers
 • Lived democracy
 • Barnehagelærarprofesjonen

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Approaching Agency in Intra-Activities

  Grindheim, Liv Torunn (2021)
 • In the Best Interests of the Child: From the Century of the Child to the Century of Sustainability

  Grindheim, Liv Torunn, Borgen, Jorunn Spord, Ødegaard, Elin Eriksen (2021)
 • Conflict Analysis: A Methodology for Exploring Children's Cultural Formation in Early Childhood Education

  Grindheim, Liv Torunn (2020)
 • Barnehagelæreren - en verdibygger

  Grindheim, Liv Torunn, Aaserud, Geir (2019)
 • Early Childhood Education for Sustainability Through Contradicting and Overlapping Dimensions

  Grindheim, Liv Torunn, Bakken, Yvonne, Hauge, Kjellrun Hiis, Heggen, Marianne Presthus (2019)