Professor

Liv Torunn Grindheim

Arbeids- og kompetanseområde

Liv Torunn Grindheim er ein av kjerneforskarane i BARNkunne - senter for barnehageforsking for ein meir rettvis og berekraftig verd for barna vår  og er leiar av forskargruppa Barnehagen som (ut)danningsarena, og har arbeida i barnehagelærarutdanninga sidan 2005. 

Forskinga hennar byggjer på barndomsosiologi, kultur-historisk tilnærming, filosfi og kritisk etnografi. Ho har som mål å bidra til nasjonal, internasjonal og transdisiplinær tilnærmingar for bidra til ei meir berekraftig verd for barns notidige og framtidige liv. 

 

 

Underviser i
  • Bærekraftig utdanning gjennom barns medverknad i BLU
  • Master i barnehagekunnskap
  • PhD902 Vitskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid
Forskar på
  • Berekraftig utdanning i barnehage og barnehagelærarutdanning
  • Conditions for children as explorers
  • Lived democracy
  • Barnehagelærarprofesjonen
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar