Professor

Liv Torunn Grindheim

Arbeids- og kompetanseområde

Liv Torunn Grindheim er ein av forskarane i BARNkunne - senter for barnehageforsking for ein meir rettvis og berekraftig verd for barna vår ,er leiar av forskargruppa Barnehagen som (ut)danningsarena, redaktør i tidsskriftet Nordisk barnehageforskning, og har arbeida i barnehagelærarutdanninga sidan 2005. 

Forskinga hennar byggjer på barndomsosiologi, kultur-historisk tilnærming, filosofi og kritisk etnografi. 

 

 

Underviser i
  • Bærekraftig utdanning gjennom barns medverknad i BLU
  • Master i barnehagekunnskap
  • PhD902 Vitskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid
  • NORBARN kurs 2 Ansvarleg leiing av kunnskapsutvikling - etablere endringsagentar 
Forskar på
  • Berekraftig utdanning i barnehage og barnehagelærarutdanning
  • Vilkår for barns leik og utforsking
  • Barn som borgarar
  • Barnehagelærarprofesjonen
  • Barnehagelærarutdanninga
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar