Professor

Liv Torunn Grindheim

Arbeids- og kompetanseområde

Liv Torunn Grindheim er ein av kjerneforskarane i BARNkunne - senter for barnehageforsking for ein meir rettvis og berekraftig verd for barna vår  og er leiar av forskargruppa Barnehagen som (ut)danningsarena, og har arbeida i barnehagelærarutdanninga sidan 2005. 

Forskinga hennar byggjer på barndomsosiologi, kultur-historisk tilnærming, filosfi og kritisk etnografi. Ho har som mål å bidra til nasjonal, internasjonal og transdisiplinær tilnærmingar for bidra til ei meir berekraftig verd for barns notidige og framtidige liv. 

 

 

Underviser i

 • Bærekraftig utdanning gjennom barns medverknad i BLU
 • Master i barnehagekunnskap
 • PhD902 Vitskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid

Forskar på

 • Berekraftig utdanning i barnehage og barnehagelærarutdanning
 • Conditions for children as explorers
 • Lived democracy
 • Barnehagelærarprofesjonen

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Young children’s lived democracy: How can children’s democratic participation be conceptualised as more than socialisation?

  Grindheim, Liv Torunn (2022)
 • Barnehagepedagogikk Ei innføring for studentar

  Akslen, Åse Nylenna, Moe, Randi, Fjellanger, Liv Ingrid, Skram, Dag, Grindheim, Liv Torunn (2021)
 • Exploring Military Artefacts in Early Childhood Education: Conflicting Perspectives on Cultural Sustainability, Belonging and Protection

  Birkeland, Åsta, Grindheim, Liv Torunn (2021)
 • Exploring discourses of national and global identities in early childhood education

  Birkeland, Åsta, Grindheim, Liv Torunn (2021)
 • Approaching Agency in Intra-Activities

  Grindheim, Liv Torunn (2021)
 • Vis alle