Barnehagen som (ut)danningsarena – barns, studenters og læreres aktivitet

Forskergruppen videreutvikler et integrert forskningsområde der både barnehagens indre liv og aktivitet, politiske og historiske vilkår for praksis og barnehagelærerutdanningen studeres og utvikles.

Forskningsområdet omtales som: «Barnehagen som (ut)danningsarena - studier av danning og didaktiske praksiser i barnehage og lærerutdanning». 

Hovedområder for forskningsinnhold (og endringsarbeid er):

  • Barn som deltakere og utforskere i barnehagen  
  • Historiske og ideologiske vilkår for pedagogisk praksis i barnehage
  • Utdanningspraksis, endring og kompetanseutvikling

Forskergruppen ‘Barnehagen som (ut)danningsarena – barns, studenters og læreres aktivitet’ studerer danning som kulturell tradisjon, erfaring og endring. Aktivitet, utforsking, identitetsutforming, agentskap og meningsskaping, er ulike innganger til å forstå mer om hvordan mennesker formes og gjennom deltakelse endrer sin praksis.

Forskergruppen arbeider med å beskrive, analysere og endre praksiser. En sentral motivasjon for forskningen er å bidra til at barns vilkår for meningsskaping, utforskende aktivitet og utvikling av livsdyktighet i sitt hverdagsliv blir satt på dagsorden og styrkes.

Pågående forskningsprosjekter

Forskningsprogram

Forskergruppen er tilknyttet programmet Bærekraft, medverknad og mangfald