Dosent

Åsta Birkeland

Arbeids- og kompetanseområde

Åsta Birkeland har erfaring som barnehagelærer, barnehagekonsulent og som leder av desentralisert førskolelærerutdanning på Voss i mange år. Siden 2000 har hun arbeidet ved barnehagelærerutdanningen, campus Bergen der hun også er koordinator og faglærer på Master i Barnehagekunnskap. Hun har i mange år ledet utdannings- og forskningssamarbeidsprosjekter med kinesiske universitet og barnehager.

Birkeland har doktorgrad fra NTNU, Contradictory cultural formation ideals in a time of increased emphasis on individualization - a cross-cultural study of kindergarten practices in China and Norway. Hun er en av kjerneforskerne ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) og leder arbeidspakke 6, vilkår for barns utforskning. 

 

Underviser i
  • Kulturforståelse og komparativ pedagogikk
  • Deltakelse i forskergrupper
  • Metode og vitenskapsteori
Forskar på
  • Danningssideal i krysskulturelt perspektiv
  • The glocal teacher
  • Vilkår for barns utforskning
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar