Dosent

Åsta Birkeland

Arbeids- og kompetanseområde

Åsta Birkeland har erfaring som barnehagelærer, barnehagekonsulent og som leder av desentralisert førskolelærerutdanning på Voss i mange år. Siden 2000 har hun arbeidet ved barnehagelærerutdanningen, campus Bergen der hun også er koordinator og faglærer på Master i Barnehagekunnskap. Hun har i mange år ledet utdannings- og forskningssamarbeidsprosjekter med kinesiske universitet og barnehager.

Birkeland har doktorgrad fra NTNU, Contradictory cultural formation ideals in a time of increased emphasis on individualization - a cross-cultural study of kindergarten practices in China and Norway. Hun er en av kjerneforskerne ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) og leder arbeidspakke 6, vilkår for barns utforskning. 

 

Underviser i
 • Kulturforståelse og komparativ pedagogikk
 • Deltakelse i forskergrupper
 • Metode og vitenskapsteori
Forskar på
 • Danningssideal i krysskulturelt perspektiv
 • The glocal teacher
 • Vilkår for barns utforskning
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Hvorfor har vi bølger i havet?

  Ødegaard, Elin Eriksen, Birkeland, Åsta, Marandon, Andre Steenbuch, Marandon, Annette, Spilde, Evelyn, Ingebrigtsen, Andrine Kongshaug (2023)
 • Barns utforskning - av hva og hvordan?

  Birkeland, Åsta (2023)
 • Felles utforskning som arbeidsform - en vei å vise - en vei å gå. Rapport fra en nasjonal studie om innhold og arbeidsmåter i barnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen, Hu, Aihua, Severina, Elena, Oropilla, Czarecah Tuppil, Birkeland, Åsta (2023)
 • Emergent Ocean Literacy - Collaborative exploration of local ocean landscapes in early childhood

  Ødegaard, Elin Eriksen, Birkeland, Åsta (2023)
 • Utforsking av nabolaget skaper tilhørighet

  Hu, Aihua, Birkeland, Åsta, Barnung, Torill (2023)