Høgskulelektor

Kjerstin Sjursen

Arbeids- og kompetanseområde

Høgskolelektor i pedagogikk. Fast ansatt. Jeg har hele mitt yrkesaktive liv vært genuint opptatt av lek og læring for alle. Lek som fenomen representerer noe allminnerlig og hverdagslig i barnehagen. I lys av barns rett til medvirkning og medskapning og ut fra nyere forskning om lek må det legges til grunn at alle barn, også barn med nedsatt funsjon har de samme ønskene om å få delta i et relasjonelt lekefellesskap i barnehagen. Hvordan ansatte intervernerer i barns lek, vil påvirke barns selvoppfatning, livsglede, leke og læringslyst. 

Jeg har videreutdanning i spesialpedagogikk, og har lang erfaring fra feltet. 

Jeg har lang ledererfaring innen utdanningsfeltet, og har et berdt og faglig godt samarbeid med praksisfeltet. Jeg er utviklingspartner [UP1]  i Regionalt kompetanseutvikling, et samarbeidsprosjket melllom ulike barnehager og HVL. 

Som medlem av forskergruppen " Conditions for childen as exploreres" ligger det en faglig forståelse av å forske sammen med barn.