Arbeids- og kompetanseområde

Maria Grindheim er stipendiat i BARNkunne og prosjektet MoveEarly ved fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett. 

Ho er utdanna pedagog fra Professionshøjskolen UCC og cand.ped. fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet i København. Spesialiseringa hennar er retta mot barn og unge, med eit særleg fokus på sunnhet, kropp og bevegelse. Ho har jobba med barn og unge i alderen 2 - 18 år i Norge og Danmark. Maria er særleg interessert i sosialt og kulturelt bærekraftige praksissar i barnehagar. 

Forskar på

Barns kroppslighet 

Kroppslig danning

Estetiske læreprosesser 

Kinestetikk og barns væren

Dans og utforskende bevegelser 

Sosial og kulturel bærekraft i barnehage

 

Forskargrupper

Publikasjonar