Førsteamanuensis

Lillian Pedersen

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er utdanna barnehagelærar, har mellom- og hovudfag i barnehagepedagogikk og doktorgrad i utdanningsvitskap. Før eg starta på HVL arbeidde eg som styrar, pedagogisk leiar og spesialpedagog i barnehage. På HVL administrer og underviser eg i ulike klassar og emner på barnehagelærarutdanninga og vidareutdanningar, rettleiar bachelor- og masterstudentar og er fagkoordinator for pedagogikk på barnehagelærartudanninga på Campus Sogndal. Forskinga mi er retta mot koplinga mellom barns bevegelsesmoglegheiter og danningsprosessar i barnehagen. 

Underviser i

  • Pedagogikk, spesielt knytt til leik, barns sjølvutvikling og kompetanseutvikling i personalgrupper

Forskar på

  • Barn, barnehage, bevegelse og danning

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar