Førsteamanuensis

Lillian Ylvisåker Pedersen

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er utdanna barnehagelærar, har mellom- og hovudfag i barnehagepedagogikk og doktorgrad i utdanningsvitskap. Før eg starta på HVL arbeidde eg som styrar, pedagogisk leiar og spesialpedagog i barnehage. På HVL administrer og underviser eg i ulike klassar og emner på barnehagelærarutdanninga og vidareutdanningar, og eg rettleiar bachelor-, master- og PhD- kandidatar. Eg er fagkoordinator for pedagogikk på barnehagelærartudanninga på Campus Sogndal og FOU-koordinator i lærarutdanningbarnehageprosjektet. Forskinga mi er retta mot koplinga mellom barns bevegelsesmoglegheiter og danningsprosessar, og interaksjonar mellom barnehagepersonalet og barn.  

Publikasjonar

 • Lærarrolla i utdanningsverkstad

  Fimreite, Hege, Pedersen, Lillian, Sønsthagen, Anne Grethe , Glosvik, Øyvind (2024)
 • Barnehagelærarars leikepraksisar med barn i alderen 2-3 år, i lys av teorien om praksisarkitektur

  Fimreite, Hege, Pedersen, Lillian, Hofslundsengen, Hilde Christine (2023)
 • Uteleik og barns trivsel, utvikling og læring

  Pedersen, Lillian (2023)
 • Teachers’ interactions with children in micro-level transitions in Norwegian preschools

  Pedersen, Lillian, Bakken, Astrid Reidun Berglid, Johannessen, Kjersti, Bøyum, Sigrid (2023)
 • Practice architecture of Norwegian ECEC teachers' interactions in play with children aged 2-3 years

  Fimreite, Hege, Pedersen, Lillian, Hofslundsengen, Hilde Christine (2023)
Vis alle