Forskningsområde 1: Studier av barnehagen som en arena for danning – historiske, nåtidige og fremtidsorienterte forestillinger og praksiser

Hovedmålet er å integrere resultater fra de ulike arbeidsgruppene i senteret for å fremskaffe solide kunnskapsoversikter og nye innsikter i utdanning for mangfold (UfM) og utdanning for en berekraftig fremtid i barnehagen.

På denne måten, fortsetter vi en mangeårig kunnskapsutvikling om danning. Forskningsmiljøet har en solid porteføljebåde teoriutviklende og praksisutviklende (ut) danningsforskning gjennom tidligere eksternfinansierte prosjekter.  Å forske med begrepet danning bidrar til en høyere bevissthet om innholdet i barnehagen, om barn skaper mening, betydninger og identiteter. Barnehagen skaper vilkår for danning gjennom lover, politiske og pedagogiske rammeverk og gjennom barnehagelærerens praksis. Et premiss for forskning om danning, er å se pedagogiske praksiser som dialogiske. Barnet og barnehagelæreren er alltid i relasjon til mennesker, materielle og ideologiske redskap, til steder og landskaper.  

Vi argumenterer for at danning som begrep og danningsprosesser som praksis har mye å tilføre kunnskapsutvikling på barnehagesektoren. Ny kunnskap må overskride de oppkonstruerte motsetningene mellom barnesentrert og voksensentrert pedagogikk og bidra til at vi ser sammenhenger mellom det barn og deres familier bidrar med og det barnehagen som institusjon bidrar med når innholdet i barnehagen blir til. Med en spesiell oppmerksomhet på mangfold og bærekraft skaper vi kunnskap relevant for dagens og fremtidens barnehager. Høy kvalitet i barnehagen har stor betydning for barns personlige utvikling. Lykkes barnehagene i å skape gode erfaringer og utvide barns verden, vil barnehagen bidra til god samfunnsutvikling og til en bærekraftige fremtid

Dette forskningsområdet vil påta seg følgende oppgaver: 

  • Etablere aktiviteter som deltakende verksteder, en utforskning knyttet til fremtidsscenario, seminarer og konferanser.  
  • Samle forskere, barnehager og andre interessehavere for å utvikle tverrfaglig forståelse gjennom horisontale og vertikale workshops. 
  • Etablere KINDknow-noteseries og multimediepresentasjoner som vil bli gjort tilgjengelig på senterets nettsted.  
  • Samle og dele data og resultater, gjennom temautgaver i tidsskrifter, bidra i relevante bokserier og symposier.  
  • Utvikle multimedieressurser for å støtte barnehagelærerutdanningen, med vekt på visuell og fortellende kommunikasjon. 
  • Utvikle nære forbindelser med relevante ph.d-programmer og forskerskoler med en ECEC-profil. Vi vil samarbeide med FILIORUM ved UiS på flere områder.

header-image.png

Prosjektet Historiske perspektiver - barnehagepionerne dokumenterer profesjonshistorien i norsk kontekst. 

bilde av Elin Eriksen Ødegaard

Elin Eriksen Ødegaard

Leder av arbeidspakke 1

Medlemmer

Publikasjoner

Ødegaard, E. E. & Borgen, J. S. Eds.. (2021). Childhood Cultures in Transformation. Leiden, The Netherlands: Brill | Sense.  doi: https://doi.org/10.1163/9789004445666

Hedegaard, M. & Ødegaard, E.E ed (2020). Exploration and cultural formation. Dortrecht: Springer.

imagealh02h.png

Brandist, C., Gardiner, M. E., White, E. J., & Mika, C. (Eds.). (2020). Bakhtin in the fullness of time: Bakhtinian theory and the process of social education. Routledge. 

Peters, M., Tesar, M. & White, E.J. (Eds). (2020). Infantologies: A Collective Writing piece, Educational Philosophy & Theory.   

White, E.J. (2020). Mikhail Bakhtin: A two-faced encounter with child becoming(s), Special Issue: Early childhood theorists and pioneers, Child Development and Care https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1840371

Ødeaard, E.E. (2020). Dialogical engagement and the co-creation of cultures of exploration. In Hedegaard, M. & Ødegaard, E.E. (ed). Exploration and Cultural Formation. Dordrecht: Springer. Chapter 6.

Eikset, A. & Ødegaard, E.E. (2020). Historical roots of ‘exploration’ - Through a Fröbelian ‘third space’. In Hedegaard, M. & Ødegaard, E.E. (ed). Exploration and Cultural Formation. Dordrecht: Springer. Chapter 7.

Schei, T.B. & Ødegaard, E.E. (2020). Children as Music and Musical Explorers– Identifying Transition Points in Musicking. In Hedegaard, M. & Ødegaard, E.E. (ed). Exploration and Cultural Formation. Dordrecht: Springer. Chapter 10.

Pramling Samuelsson, I., Wagner, J. & Ødegaard, E.E. (2020). The Coronavirus Pandemic and Lessons Learned in Preschools in Norway, Sweden and the United States: OMEP Policy Forum, International Journal of Early Childhood (IJEC). Vol. 52, Issue 2. 1-16

Ødegaard, E.E. & Myrstad, A. (2020). Visualising epistemological perspectives- using symbols and methaphors for researching sustainability. Video journal of Education and Pedagogy, Volume 3(1) p.p.1-17 

Linda Sandtorv, Elin Vik & Elin Eriksen Ødegaard Barns beste som grunnleggende hensyn i koronaens tid 1105 2020. 

Birkeland, Åsta; Li, Minyi (2019). Building a sustainable future through international ECE partnership programmes. ECNU Review of Education  (2096-5311) Vol. 2 (4), s. 458-474.

Gradovski, Mikhail, White, Jayne E.; Ødegaard, Elin Eriksen; Rutanen, Niina; Sumsion, Jennifer & Mika, Carl TH; (2019). Beginning Becoming The First 1000 Days. Singapore: Springer Nature (978-981-329-655-8), s. 1-15

White, E. J., Rutanen, N., Marwick, H., Amorim, K. S., Karagiannidou, E., & Herold, L. K. M. (2020). Expectations and emotions concerning infant transitions to ECEC: International dialogues with parents and teachers. European Early Childhood Education Research Journal, 28(3), 363–374. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1755495 

Foss, Vigdis; Fimreite, Hege; Fossøy, Ingrid Karin & Ødegaard, Elin Eriksen (2019) Fra stamme til satellitt – kva metaforar kan fortelje om korleis ei lararutdanningsreform vert forstatt og iverksett. Forskning og Forandring (2535-5279) Vol. 2 (1), s. 4-24

Pramling-Samuelsson, I., Li, M., & Hu, A. (2019). Special issue on Building a sustainable future for our young children: Voices from China and Nordic Countries in ECE Context. ECNU Review of Education

Sadownik, Alicja R. & Baraldsnes, Dziuginta(2019) Lithuanian and Polish educators’ learning during a short study trip to Norwegian early childhood education and care. Culture & Psychology (1354-067X) Vol. 25 (4), s. 559-588

Sataøen, Svein Ole; Fossøy, Ingrid Karin (2019). Val av studielitteratur i barnehagelararutdanninga. Norsk pedagogisk tidsskrift (0029-2052) Vol. 103 (2-3), s. 83-95

White, Elizabeth Jayne; Ødegaard, Elin Eriksen (2019). Ocular Becomings in Dangerous Times. Video Journal of Education and Pedagogy 2019 (2364-4583

White, Jayne E.; Rutanen, Niina; Sumsion, Jennifer; Mika, Carl TH; Ødegaard, Elin Eriksen; Gradovski, Mikhail (2019). Conclusion: Discourses and Dreams on Becoming. Singapore: Springer Nature  (978-981-329-655-8), s. 123-132

Ødegaard, Elin Eriksen (2019). Norway ‘Danning’ and the infant – local conditions for the early formation as persons. Singapore: Springer Nature 2019 (978-981-329-655-8), s. 33-54

Sadownik, Alicja R.; Ødegaard, Elin Eriksen. (2018) Early Childhood Education and Care in Norway: Cultural historical context, new regulations and perceived quality. I: International Perspectives on Early Childhood Education and Care - Early Childhood Education in the 21st Century vol 1. Routledge ISBN 9781138303935. s. 143-153. 

Garvis, Susanne; Ødegaard, Elin Eriksen. (2018) Introduction. I: Nordic Dialogues on Children and Families. Routledge ISBN 9781138673397. s. 1-12. 

Medieproduksjoner

The first 1000 days

Friedrich Fröbels songs in Norwegian

Brill - Visualising epistemological perspectives

https://brill.com/view/journals/vjep/aop/article-10.1163-23644583-bja10001/article-10.1163-23644583-bja10001.xml?body=figshare-22560

Det Fröbelske tredje rommet

På let etter utforskning gjennom det Fröbelske tredje rommet.  

The Kindergarten Pioneers

Kindergarten history from the perspective of the pioneers. http://prosjekt.hib.no/barnehagepionerene/ [mini documentaries on kindergarten professionalism in historical light] http://prosjekt.hib.no/barnehagepionerene/.

Konferanser