Illustrasjon, Senter for barnkunne, HVL.

Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer

Digital konferanse 28.-30. september 2020.

Vi er stolte av for første gang å kunne invitere til en interaktiv digital barnehageforskningskonferanse i tråd med målene om å skape bærekraftige fremtider for barna våre. Her vil du kunne få med deg og selv kunne presentere det siste nye på forskningsfronten. Vi åpner opp for en bred tilnærming til temaet, og ønsker velkomne presentasjoner av forskningsbidrag som gir nye perspektiver, viser utfordringer og muligheter.

Dette er en interaktiv konferanse der vi ønsker deltakerinvolvering og inviterer til kreative løsninger for presentasjonene. Konferansen har kunstinnslag og quizer, og du vil støte på morsomme overraskelser underveis i konferansen. Konferansen arrangeres av BARNkunne (Høgskulen på Vestlandet) i samarbeid med FILIORUM (Universitetet i Stavanger).

  • Konferansen er et gratisarrangement
  • Har du tidligere meldt deg på (før 28.05), så må det gjøres på nytt 
  • Har du tidligere betalt deltakeravgift blir den refundert
  • Påmelding er viktig! Program med lenker for å delta sendes kun til registrerte deltakere 1 uke før og 1 dag før arrangementet

Program

Programhefte (med aktive lenker)

Program til parallellsesjoner

Betegnelser i program:
MP - Muntlig presentasjon
DR - Digital rundborddiskusjon
S- Selvorganisert symposium
SIG - Special Interest Groups

Parallellsesjoner 28. september kl. 10.00 - 11.00

Special Interest Groups 28. september kl. 11.15 - 12.00

Parallellsesjoner 29. september kl. 09.45 - 10.45

Parallellsesjoner 30. september kl. 09.45 - 10.45

 

 

Book of Abstracts

Norsk barnehageforskningskonferanse 2020

Barn og barnehagesektoren har mye å bidra med når vi skal skape bærekraftige fremtider. Tiden vi lever i gir mange utfordringer og nye dilemma i pedagogisk praksis. Konferansens overordnede tema er å skape bærekraftige barnehager. Vi ønsker velkomne presentasjoner av forskningsbidrag som gir nye perspektiver, viser utfordringer og muligheter. Målet med konferansen er å dele og videreutvikle ny kunnskap og bidra til dialog og nye grep som på kort og lang sikt vil bedre barns vilkår. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. FNs agenda for bærekraftige fremtider (Agenda 2030) og FNs barnekonvensjon, som gir barn rett til å medvirke i eget liv er et viktig normativt utgangspunkt for konferansen.

Vi inviterer forskere og samarbeidspartnere til å presentere nye kunnskapsbidrag innenfor dette tema. Det blir anledning til å presentere og drøfte hva som er verdi- og kunnskapsgrunnlaget for barnehagen i vår tid. Hvilke fortellinger finnes om den bærekraftige barnehagen? Hvordan arbeider barnehagen i dag for å skape de gode praksisene? Hvilke eksempler finner barnehageforskningen på gode, inkluderende og rettferdige barnehager? Hva vet vi i dag om barnehagenes bidrag til å fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse? Hvilken forskning trenger vi? Hvordan overkommer forskeren utfordringer i sin forskningspraksis? Hva innebærer det å være en forskende barnehagelærer? Og hvor ligger forskningsfronten, selve kunnskapsgrunnlaget for å kunne utvikle barnehagen? Hva kan vi lære av historien, av andre land, kulturer, landskaper og filosofier? Hva kjennetegner dagens barndom i norske barnehager? Hvordan skape pedagogikk for barn som vokser opp i dag? Hva innebærer ansvaret som hviler hos forskere, barnehageeiere og policyutviklere for å skape en barnehage med verdier i tråd med ansvar for natur, overlevelse, kulturarv, motstandsdyktighet, glede og barnas fremtid? Dette er de innledende spørsmålene vi stiller, dere som vurderer å delta kan ha flere aktuelle spørsmål og kan bidra med noen svar.

Prekonferanse for Ph.d. studenter

Prekonferansen blir en post-konferanse ved HVL den 8 mars, 2021 i Bergen. Den 9 og 10 mars arrangerer den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning (NAFOL) en årlig stedlig konferanse ved HVL, Bergen. BARNkunne og Filiorum har fått økonomisk støtte fra NAFOL til å holde en stedlig konferanse. Tema for denne konferansen vil være Betydningen av internasjonalisering og ulike former for nettverk i utvikling av barnehagerelevant kunnskap. Her vil dere kunne delta i rundebords samtaler rundt eget og andres prosjekt. Det vil bli både hovedforedrag, responser og dialog.


Praktisk informasjon

Konferansen holdes digitalt via systemet Zoom fra 28.-30. september  2020.

Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom barnehageforskningssentrene BARNkunne ved Høgskulen på Vestlandet og FILIORUM ved Universitetet i Stavanger, og holdes annet hvert år i Stavanger og Bergen.

Målgrupper

Målgrupper for konferansen er forskere, PhD-studenter, master/alumni-studenter, praksisfeltet, barnehageeiere og andre interesserte fra barnehagesektoren.

Kontakt oss:

Professor
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Professor
Institutt for idrett, kosthald og naturfag
Professor
Institutt for idrett, kosthald og naturfag

BARNkunne - Senter for barnehageforskning

Følg BARNkunne på Facebook for oppdateringer om senterets aktiviteter

Facebook