Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer

Digital konferanse 28.-30. september 2020.

Vi er stolte av for første gang å kunne invitere til en interaktiv digital barnehageforskningskonferanse i tråd med målene om å skape bærekraftige fremtider for barna våre. Her vil du kunne få med deg og selv kunne presentere det siste nye på forskningsfronten. Vi åpner opp for en bred tilnærming til temaet, og ønsker velkomne presentasjoner av forskningsbidrag som gir nye perspektiver, viser utfordringer og muligheter.

Dette er en interaktiv konferanse der vi ønsker deltakerinvolvering og inviterer til kreative løsninger for presentasjonene. Konferansen har kunstinnslag og quizer, og du vil støte på morsomme overraskelser underveis i konferansen. Konferansen arrangeres av BARNkunne (Høgskulen på Vestlandet) i samarbeid med FILIORUM (Universitetet i Stavanger).

 • Konferansen er et gratisarrangement
 • Har du tidligere meldt deg på (før 28.05), så må det gjøres på nytt 
 • Har du tidligere betalt deltakeravgift blir den refundert
 • Påmelding er viktig! Program med lenker for å delta sendes kun til registrerte deltakere 1 uke før og 1 dag før arrangementet
Påmelding her!

Norsk barnehageforskningskonferanse 2020

Barn og barnehagesektoren har mye å bidra med når vi skal skape bærekraftige fremtider. Tiden vi lever i gir mange utfordringer og nye dilemma i pedagogisk praksis. Konferansens overordnede tema er å skape bærekraftige barnehager. Vi ønsker velkomne presentasjoner av forskningsbidrag som gir nye perspektiver, viser utfordringer og muligheter. Målet med konferansen er å dele og videreutvikle ny kunnskap og bidra til dialog og nye grep som på kort og lang sikt vil bedre barns vilkår. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. FNs agenda for bærekraftige fremtider (Agenda 2030) og FNs barnekonvensjon, som gir barn rett til å medvirke i eget liv er et viktig normativt utgangspunkt for konferansen.

Vi inviterer forskere og samarbeidspartnere til å presentere nye kunnskapsbidrag innenfor dette tema. Det blir anledning til å presentere og drøfte hva som er verdi- og kunnskapsgrunnlaget for barnehagen i vår tid. Hvilke fortellinger finnes om den bærekraftige barnehagen? Hvordan arbeider barnehagen i dag for å skape de gode praksisene? Hvilke eksempler finner barnehageforskningen på gode, inkluderende og rettferdige barnehager? Hva vet vi i dag om barnehagenes bidrag til å fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse? Hvilken forskning trenger vi? Hvordan overkommer forskeren utfordringer i sin forskningspraksis? Hva innebærer det å være en forskende barnehagelærer? Og hvor ligger forskningsfronten, selve kunnskapsgrunnlaget for å kunne utvikle barnehagen? Hva kan vi lære av historien, av andre land, kulturer, landskaper og filosofier? Hva kjennetegner dagens barndom i norske barnehager? Hvordan skape pedagogikk for barn som vokser opp i dag? Hva innebærer ansvaret som hviler hos forskere, barnehageeiere og policyutviklere for å skape en barnehage med verdier i tråd med ansvar for natur, overlevelse, kulturarv, motstandsdyktighet, glede og barnas fremtid? Dette er de innledende spørsmålene vi stiller, dere som vurderer å delta kan ha flere aktuelle spørsmål og kan bidra med noen svar.

Prekonferanse for Ph.d. studenter

Det vil bli arrangert en dagskonferanse for Ph.d. studenter. Tid, sted og program kommer etter sommeren, da det gjøres en ny vurdering av covid-19 situasjonen

Program

Program 28. september 2020

Program 29. september 2020

Program 30. september 2020

 • 09.00
  09.30
  Hovedforedrag ved Elin Eriksen Ødegaard, BARNkunne, Høgskulen på Vestlandet

  Å skape bærekraftige barnehager – utforskning som barnehagens signaturpedagogikk?

 • 09.30
  09.45
  Pause
 • 09.45
  10.45
  Parallellsesjoner
 • 10.45
  11.00
  Pause
 • 11.00
  12.00
  Paneldebatt ledet av Mimi Bjerkestand, Direktør for barnehage i Bergen kommune

  Verdi- og kunnskapsgrunnlag for fremtidens barnehage. Hvilket verdi- og kunnskapsgrunnlag trenger barnehagene for å skape bærekraftige barnehager? Hvilke perspektiver, muligheter og utfordringer gir dette?

 • 12.00
  12.15
  Avslutning med overføring av stafettpinnen for neste års konferanse til Filiorum

Praktisk informasjon

Konferansen holdes digitalt via systemet Zoom fra 28.-30. september  2020.

Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom barnehageforskningssentrene BARNkunne ved Høgskulen på Vestlandet og FILIORUM ved Universitetet i Stavanger, og holdes annet hvert år i Stavanger og Bergen.

Målgrupper

Målgrupper for konferansen er forskere, PhD-studenter, master/alumni-studenter, praksisfeltet, barnehageeiere og andre interesserte fra barnehagesektoren.

Kontakt oss:

Professor
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Professor
Institutt for idrett, kosthald og naturfag
Førsteamanuensis
Institutt for idrett, kosthald og naturfag

BARNkunne - Senter for barnehageforskning

Følg BARNkunne på Facebook for oppdateringer om senterets aktiviteter

Facebook