Abstrakt

Barnehageforskningskonferansen 2020

Alle bidrag skal være originale og kan ikke samtidig sendes til andre konferanser. Vi tar i mot bidrag til muntlige presentasjoner, poster, rundebordsdiskusjoner og forslag til workshops.

Presentasjonsformer

Muntlig presentasjon

Muntlig presentasjon består av muntlig fremføring med påfølgende kort diskusjon/spørsmålsstilling fra tilhørerne. Muntlig presentasjon med diskusjon er begrenset til totalt 20 minutter. Muntlige presentasjoner er satt opp som parallellsesjoner. Hver parallellsesjon har en leder som introduserer innleggene, passer tiden og holder rekkefølgen på deltakere som vil bidra i spørsmåls-/diskusjonsrunden. Leder skal ha en kopi av presentasjonene som back-up for å kunne vise denne dersom innleggsholder får problemer med å vise presentasjonen fra sin maskin. Det er derfor viktig at alle sender presentasjonen på forhånd, jfr. e-post fra arrangementskomiteen.

De som er ukjent med muntlig presentasjon på konferanser kan finne tips på Søk & Skriv sine nettsider om formidling: https://sokogskriv.no/skriving/formidling/

Hver parallellsesjon vil ha en Zoom-lenke som vil bli sendt til alle konferansedeltakere en uke og en dag før konferansestart.

I tillegg blir det sendt en liten teknisk veiledning til sesjonsledere og innleggsholdere.

Digital rundbords-diskusjon

Digital rundebords-diskusjon betyr at du kort presenterer forskningsprosjektet ditt muntlig for tilhørerne, og at mesteparten av tiden benyttes til diskusjon av prosjektet. Diskusjonene er satt opp som parallellsesjoner. Hver parallellsesjon har en leder som introduserer innleggene, passer tiden og holder rekkefølgen på deltakere som vil bidra i spørsmåls-/diskusjonsrunden. Leder skal ha en kopi av eventuelle presentasjoner som back-up for å kunne vise denne dersom innleggsholder får problemer med å vise presentasjonen fra sin maskin. Det er derfor viktig at alle som skal vise en presentasjon under rundebordsdiskusjonen sender presentasjonen på forhånd, jfr. e-post fra arrangementskomiteen.

Hver parallellsesjon vil ha en Zoom-lenke som vil bli sendt til alle konferansedeltakere en uke og en dag før konferansestart.

I tillegg blir det sendt en liten teknisk veiledning til sesjonsledere og deltakere.

Selvorganisert symposium

Symposiene er selvorganiserte og ledes av dem som har meldt inn symposiet til konferansen. Hvert symposium har en ramme på 60 minutter. Leder av symposiene må ha alle presentasjoner i back-up i tilfelle innleggsholder får problemer med å vise presentasjonen fra sin maskin.

Hvert symposium vil ha en Zoom-lenke som vil bli sendt til alle konferansedeltakere en uke og en dag før konferansestart.

I tillegg blir det sendt en liten teknisk veiledning til ledere av symposiene og innleggsholdere.

Krav til abstrakt: 

 •  Beskrivende overskrift
 •  Bakgrunn, mål, metode, resultater for studier, og implikasjoner for praksis
 •  Inntil 250 ord
 •  Oppgi ett til to nøkkeltema som arbeidet passer inn i
 •  Legg inn 4-5 nøkkelord
 •  Legg ved fullt navn, e-post og tilknytning for alle forfattere
 •  Kontaktperson og e-post adresse
 • Merk abstraktet med hvilken type presentasjon du ønsker 

Tilbakemelding vil bli sendt ut fra Easychair. Disse e-postene kan havne i spamfilteret, så sjekk dette. 

Nøkkeltema for konferansen er: 

 1. Bærekraftige praksiser i barnehagen
 2. Lek, læring, omsorg og danning
 3. Forskningsdesign og metodologi
 4. Pedagogisk filosofi og teori
 5. Barnehagelæreren som forsker - partnerskap
 6. Barn som utforskere
 7. Barnehagelærerutdanning
 8. Krise – håp
 9. Livsmestring - helse
 10. Vilkår, rammeverk og policy
 11. Lokale og globale samtaler og hendelser
 12. Lederskap og samarbeid
 13. Teknologi og økonomi

EasyChair
Systemet EasyChair brukes for innlevering av abstrakt. 
Abstraktet må leveres i PDF-format.

Frister
Innlevering: 28. juni 2020
Tilbakemelding på abstrakt: 15. august 2020