Professor

Marianne Presthus Heggen

Arbeids- og kompetanseområde

Marianne Presthus Heggen er professor tilknytta campus Bergen. Hun er økolog og underviser i naturfag og utdanning for bærekraft ved barnehagelærerutdanningen. Hun var med på å starte opp kurset Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning ved HVL, og leder forskningsgruppen Utdanning for Bærekraft og Å være og bli øko-borger, et prosjekt ved BARNkunne senter for barnehageforskning. Hun sitter i styret i det nasjonale nettverket for utdanning og bærekraft.

Roller og verv

  • Leder for forskergruppa Utdanning for bærekraft
  • Leder for arbeidspakke 2 i BARNkunne: Å være og bli øko-borger.
  • Styremedlem i NABU, Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning.
Underviser i
  • BUB1 Sustainable Development by Involvement
  • NHB, Natur, Helse og Bevegelse
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

  • Physical education and natural sciences in Norwegian early childhood teacher education : Mutually supporting EfS

    Sageidet, Barbara Maria, Heggen, Marianne Presthus, Ugelstad, Ingunn Berrefjord, Grøsvik, Kristin, Eikeland, Synnøve (2020)
  • Early Childhood Education for Sustainability Through Contradicting and Overlapping Dimensions

    Grindheim, Liv Torunn, Bakken, Yvonne, Hauge, Kjellrun Hiis, Heggen, Marianne Presthus (2019)
  • Children as eco-citizens?

    Heggen, Marianne Presthus, Sageidet, Barbara Maria, Goga, Nina, Grindheim, Liv Torunn, Bergan, Veronica, Krempig, Inger Wallem, Utsi, Tove Aagnes, Lynngård, Anne Myklebust (2019)
  • Bærekraftig utvikling - pedagogiske tilnærminger i barnehagen

    Kasin, Olav, Haugen, Arne Sveinson, Langholm, Guri, Heggen, Marianne Presthus, Syed, Bushra Fatima (2019)
  • "We Are All Nature" - Young Children's Statements About Nature

    Hallås, Bjørg Oddrun, Heggen, Marianne Presthus (2018)