Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet biokjemiker fra Universitetet, med doktorgrad innen helseeffekter av fettsyrer og proteiner fra kosten. Jeg begynte å arbeide ved høgskolen i 2008, og har siden da hatt mat og kosthold blant barn som forskningsfelt. Jeg har vært innvolvert i flere forskningsprosjekter der vi har studert implementering av retningslinjer for mat og måltid i barnehagen, implementering av sjømat i skolen, og mat og måltid i SFO og videregående skole. Et nylig avsluttet prosjekt er det nordiske prosjektet ProMeal (forskere fra Sverige, Island, Finland og Norge), der jeg ledet den norske delen av prosjektet. Prosjektet så på sammenheng mellom skolemat og læring, skolemåltidets betydning for det totale matinntaket i løpet av en dag, og barns oppfatninger av skolemåltidet. Jeg er tilknyttet BARNkunne (KINDknow), Senter for barnehageforskning, og leder arbeidspakke 5, Mat og måltider i barnehagen. Dette forskningsprosjektet er i oppstartsfasen.

Underviser i

 • Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • Barnehagelærerutdanning: Natur, helse og bevegelse
 • Grunnskolelærerutdanning: mat og helse
 • Master i barnehagekunnskap

Forskar på

 • Mat og kosthold i skole og barnehage

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Lesson signature in food and health education

  Aadland, Eli Kristin, Wergedahl, Hege (2022)
 • Kan kornkrisen redde flere brød?

  Alm, Siril, Aadland, Eli Kristin, Almli, Valerie Lengard, Capodistrias, Paula, Grimsby, Gard Sveinung, Nordbø, Torunn Karlsen, Schrøder, Anne Marie, Skallerud, Wenche, Elstad Stensgård, Aina, Wergedahl, Hege, Østergaard, Sofie (2022)
 • ‘A long way to get here and a long way to go': a case study on changing lunch meal practices in a Norwegian kindergarten

  Ciren, Baizhen, Aadland, Eli Kristin, Hu, Aihua, Wergedahl, Hege (2022)
 • Bekkalokk og kråkehotell - utforskning og lek på tur

  Gjerde, Bente, Heggen, Marianne Presthus, Knudsen, Sissel, Stendalen, Sidsel, Wergedahl, Hege (2022)
 • Mattilbud og håndhygiene i forbindelse med måltider i barnehagen basert på studenters praksisoppgave

  Kamisaka, Yuko, Wergedahl, Hege (2022)