Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet biokjemiker fra Universitetet, med doktorgrad innen helseeffekter av fettsyrer og proteiner fra kosten. Jeg begynte å arbeide ved høgskolen i 2008, og har siden da hatt mat og kosthold blant barn som forskningsfelt. Jeg har vært innvolvert i flere forskningsprosjekter der vi har studert implementering av retningslinjer for mat og måltid i barnehagen, implementering av sjømat i skolen, og mat og måltid i SFO og videregående skole. Et nylig avsluttet prosjekt er det nordiske prosjektet ProMeal (forskere fra Sverige, Island, Finland og Norge), der jeg ledet den norske delen av prosjektet. Prosjektet så på sammenheng mellom skolemat og læring, skolemåltidets betydning for det totale matinntaket i løpet av en dag, og barns oppfatninger av skolemåltidet. Jeg er tilknyttet BARNkunne (KINDknow), Senter for barnehageforskning, og leder arbeidspakke 5, Mat og måltider i barnehagen. Fra høsten 2023 starter vi opp prosjektet TASTE, som omfatter barns smakskompetanse i barnehage og skole, der jeg vil lede arbeidspakken om barnehage.

Underviser i
 • Master i barnehagekunnskap
 • Grunnskolelærerutdanning med mat og helse
Forskar på
 • Mat og kosthold i skole og barnehage
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Evaluering av gratis skolemåltid på 1. – 4. trinn på en skole i Haugesund Av Bodil

  Bjørndal, Bodil, Aadland, Eli Kristin, Wergedahl, Hege, Vågnes, Maria O. B., Torgersen, Maren, Wernersen, Marie, Vildmyren, Iselin Thowsen (2023)
 • Traces of sustainability in food practices in a Norwegian kindergarten

  Ciren, Baizhen, Hu, Aihua, Aadland, Eli Kristin, Wergedahl, Hege (2023)
 • Eating together. Staff members' perception of a social lunch meal in kindergarten

  (2023)
 • Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer

  Wergedahl, Hege, Hu, Aihua (2023)
 • Lesson signature in food and health education

  Aadland, Eli Kristin, Wergedahl, Hege (2022)
Vis alle