Professor

Gunn Helene Engelsrud

Arbeids- og kompetanseområde

   • Pedagogikk, fenomenologi, vitenskapsteori, samfunnsvitenskap, kvalitativ forskning.
   • Helsefag, kroppsøving, dans, bevegelse, erfaring, subjektivitet/intersubjektivitet.
   • Kroppsforståelser, kropp, kroppspress, yoga, kjønn, relasjoner.
   • Praksiskunnskap, profesjonskvalifisering, fysioterapi, barn og unge.
   • Universitets- og høgskolepedagogikk. Undervisning og læring i høyere utdanning.

Mine publikasjoner i Cristin

 

Underviser i
 • Danning og Læring
 • Fenomenologi og kroppsforståelser
 • Kvalitativ metode
 • Bevegelse og erfaring
Forskar på
 • Læring og undervisning i høyere utdanning
 • Kroppslig læring
 • Bevegelse og erfaring
Forskargrupper

Publikasjonar

 • A Phenomenological Exploration of Relaxation as a Movement Skill

  (2023)
 • A Phenomenological Exploration of Relaxation as a Movement Skill.

  (2023)
 • Kunnskapsformer som kommer til uttrykk i lærerens undervisning i kroppsøving.

  Aasland, Erik, Engelsrud, Gunn (2022)
 • Language use about physical education (PE). A critical look at the new subject curriculum for PE in Norway (LK 20).

  Borgen, Jorunn Spord, Engelsrud, Gunn (2022)
 • Kroppsøving i skolen

  Borgen, Jorunn Spord, Hallås, Bjørg Oddrun, Moen, Kjersti Mordal, Løndal, Knut, Engelsrud, Gunn Helene, Gjølme, Egil Galaaen (2022)
 • Vis alle