Professor

Gunn Helene Engelsrud

Arbeids- og kompetanseområde

   • Pedagogikk, fenomenologi, vitenskapsteori, samfunnsvitenskap, kvalitativ forskning.
   • Helsefag, kroppsøving, dans, bevegelse, erfaring, subjektivitet/intersubjektivitet.
   • Kroppsforståelser, kropp, kroppspress, yoga, kjønn, relasjoner.
   • Praksiskunnskap, profesjonskvalifisering, fysioterapi, barn og unge.
   • Universitets- og høgskolepedagogikk. Undervisning og læring i høyere utdanning.

Mine publikasjoner i Cristin

 

Underviser i
 • Danning og Læring
 • Fenomenologi og kroppsforståelser
 • Kvalitativ metode
 • Bevegelse og erfaring
Forskar på
 • Læring og undervisning i høyere utdanning
 • Kroppslig læring
 • Bevegelse og erfaring
Forskargrupper