Læring, kroppsøving og friluftsliv

Forskargruppa «Læring, kroppsøving og friluftsliv» er etablert med utspring i campus Sogndal og arbeider med ulike problemstillingar med opphav i kroppsøvingsfaget og friluftslivsstudiar.

Deltakarane arbeider med ulike problemstillingar som omhandler undervising og læring i høyere utdanning, skolen og andre kontekster.  Læringsteorier med vekt på kroppslig og kontekstuell læring er ein fellesnemnar for prosjekta. Praksisnær og teoriutviklande forsking er prioritert.

«Kroppsøving» peiker først og fremst mot prosjekt med relevans for elever si læring i skulefaget og i kroppsøvingslærarutdanning. Her inngår også forsking om kroppsleg læring, rørslekulturar og rørslekompetanse.

«Friluftsliv» er et vidtfemnande felt og her prioriterast forsking med bruk av omgrep som oppleving/livskvalitet, som på dette felt har vore meir i fokus enn læring.

Forskargruppeleiar

 

Blogg

På denne sida kan du sjå bloggen vår "Rett fra kroppen"

Samarbeid

Med blikk for læring 

Her kan du se presentasjoner fra webinaret "Med blikk for læring" som ble avholdt 11. januar 2021. 

Metodeforum våren 2021

Forskergruppen LÆRING, KROPPSØVING og FRILUFTSLIV arrangerer våren 2021 en seminarrekke med metodeforum. Hensikten med metodeforum er å skape et møtested for diskusjoner om metodologi og metode i forskning. Vi har invitert seniorene og professorene Anne Leseth, Kari Solbrække og Kristin Asdal til å være sammen med oss. Se programmet her.  

Forskingsprogram

Forskergruppen er tilknyttet programmet idrett, fysisk aktivitet og kosthald.