Danning – natur, kropp, bevegelse (Dannkb)

Forskergruppen «Danning – natur, kropp, bevegelse» har en tverrfaglig profil med delprosjekter som omhandler et vidt spekter av didaktiske problemstillinger. Danning og læring er sentralt i forskningsprosjektene.

Begrepet «danning» fanger inn noe av det mangfoldet av problemstillinger og tema som fagene representerer, og som går på tvers av fagene. Danning som begrep er ikke entydig, men vil være farget av den fagtradisjon, diskurs og det paradigme man står innenfor.

Begrepene natur, kropp og bevegelse gir retning på hva som er forskningsprosjektenes hovedfokus.

Forskningsprosjekter

Utvalgte publikasjoner:

Oppfatninger av natur i planverkene for kroppsøving og mat og helse i femårige grunnskolelærerutdanninger (2019)
Hallås, Bjørg Oddrun;Aadland, Eli Kristin;Lund, Tom
Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge

Et retroperspektiv på lærerstudenters friluftsliv og naturopphold i skole og fritid - et antroposentrisk fremfor et økosentrisk natursyn (2019)
Sæle, Ove Olsen;Hallås, Bjørg Oddrun;Aadland, Eli Kristin
Tidsskriftet Utmark

"We Are All Nature" - Young Children's Statements About Nature (2018)
Hallås, Bjørg Oddrun;Heggen, Marianne Presthus

Et kroppsestetisk perspektiv på barnehagelærerstudenters sirkusprosjekt – om danningsmøter med leken, barnet og seg selv. (2018)
Klepsvik, Karen Vibeke;Henriksen, Anne;Sæle, Ove Olsen;Vevatne, Signe Vibeke
Barn

Flere publikasjoner.