Danning – natur, kropp, bevegelse

Danning – natur, kropp, bevegelse (Dannkb)

Forskergruppen «Danning – natur, kropp, bevegelse» har en tverrfaglig profil med delprosjekter som omhandler et vidt spekter av didaktiske problemstillinger. Danning og læring er sentralt i forskningsprosjektene.

Begrepet «danning» fanger inn noe av det mangfoldet av problemstillinger og tema som fagene representerer, og som går på tvers av fagene. Danning som begrep er ikke entydig, men vil være farget av den fagtradisjon, diskurs og det paradigme man står innenfor.

Begrepene natur, kropp og bevegelse gir retning på hva som er forskningsprosjektenes hovedfokus.

Forskningsprosjekter

Utvalgte publikasjoner:

Utflukter sitter lengre i hjernen. Elevers synspunkter på hvordan de lærer naturfag. (2019) Sælemyr, Kari; Bjørndal, Jan Egil. Nordic Studies in Science Education 2019 ;Volum 15.(3) s. 226-241

Physical exercise and body-mass index in young adults: A national survey of Norwegian university studentsGrasdalsmoen, Michael; Eriksen, Hege Randi; Lønning, Kari Jussi; Sivertsen, Børge. BMC Public Health 2019 ;Volum 19.

Oppfatninger av natur i planverkene for kroppsøving og mat og helse i femårige grunnskolelærerutdanninger (2019) Hallås, Bjørg Oddrun;Aadland, Eli Kristin;Lund, Tom. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge

Et retroperspektiv på lærerstudenters friluftsliv og naturopphold i skole og fritid - et antroposentrisk fremfor et økosentrisk natursyn (2019) Sæle, Ove Olsen;Hallås, Bjørg Oddrun;Aadland, Eli Kristin
Tidsskriftet Utmark

Ferdighetslæring i friluftsliv - didaktiske tilnærminger. Lund, Tom; Henriksen, Anne.I: Friluftslivspedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-8202575830. s. 83-100

Flere publikasjoner.

Forskergruppeledere

Forskergruppen er tilknyttet programmet idrett, fysisk aktivitet og kosthald.