Danning – natur, kropp, bevegelse (Dannkb)

Forskergruppen «Danning – natur, kropp, bevegelse» har en tverrfaglig profil med delprosjekter som omhandler et vidt spekter av didaktiske problemstillinger. Danning og læring er sentralt i forskningsprosjektene.

Begrepet «danning» fanger inn noe av det mangfoldet av problemstillinger og tema som fagene representerer, og som går på tvers av fagene. Danning som begrep er ikke entydig, men vil være farget av den fagtradisjon, diskurs og det paradigme man står innenfor.

Begrepene natur, kropp og bevegelse gir retning på hva som er forskningsprosjektenes hovedfokus.

Forskningsprosjekter

Utvalgte publikasjoner:

Bjørg Oddrun Hallås, Ove Olsen Sæle og Karl Løtveit:
Natursyn en undervisningsdag på ungdomstrinnet – ved, på og i sjø, VANN nr.3, 2017

Christine Hope, Gerd Grimsæth, Bjørg Oddrun Hallås: 
Elevmedvirkning i Ungdomstrinn i utvikling (2017)

Gerd Grimsæth, Bjørg Oddrun Hallås:
When travelling ideas meet local contexts: Norwegian teachers trying out 'lesson study' (2017), Netla

Ove Olsen Sæle: 
Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget (2017), Fagbokforlaget

Flere publikasjoner.