Pedagogic Creed

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Grunnforskning

Prosjektperiode

Januar 2016 - Juni 2016

Prosjektsamandrag

Skriveprosjekt 1. 

Pedagogisk credo: en danningsvei for barnehagelærerstudenter

Formålet med vårt arbeid er å få større innsikt i hvordan barnehagelærerstudenter i løpet av studiet utvikler en mer profesjonell tilnærming til sin fremtidige yrkesrolle i barnehagen. Vi har gjennom studier av et obligatorisk skriftlig arbeidskrav, kalt studentenes pedagogiske credo, funnet tegn på en prosess i retning av autentisk og profesjonell utvikling fra første til tredje klasse i studieløpet. Både en kvalitativ og kvanitativ tilnærming er brukt i analyser av studenttekstene. Denne artikkelen viser til noen av våre funn, og belyser hvordan et slikt skriftlig arbeidskrav kan være en hjelp på danningsveien fra student til barnehagelærer.