Dosent

Ove Ronny Olsen Sæle

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er dosent i idrett og har hovedfag kristendom, mellomfag historie og grunnfag i pedagogisk veiledning. Har jobbet som lærer og rektor i grunnskolen, og undervist mange år i høgskolesystemet. Jeg arbeider i skjæringspunktet mellom idrett, kroppsøving, pedagogikk, etikk, filosofi og religion. Nærmere CV, forskergrupper og ytterligere publikasjoner, se Cristin.

Underviser i

Master i Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Master i GLU Kroppsøving

Lærerspesialiststudie i Kroppsøving

Forskar på

Kroppsøving

Idrettsetikk

Idrett og religion

Kroppsdiskurser

Pedagogikk

Utvalde publikasjonar

 • Fotballens etikk. Idealer og realiteter.

  Sæle, Ove Olsen (2021)
 • Kroppssyn gjennom historien - og om vår tids kroppsidealer og kroppsfokus

  Sæle, Ove Olsen (2021)
 • Kroppsøving i femårig lærerutdanning.

  Sæle, Ove Olsen, Hallås, Bjørg Oddrun (2020)
 • Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget

  Sæle, Ove Olsen (2017)