Dosent

Ove Ronny Olsen Sæle

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er dosent i idrett og har hovedfag kristendom, mellomfag historie og grunnfag i pedagogisk veiledning. Har jobbet som lærer og rektor i grunnskolen, og undervist mange år i høgskolesystemet. Jeg arbeider i skjæringspunktet mellom idrett, kroppsøving, pedagogikk, etikk, filosofi og religion. Nærmere CV, forskergrupper og ytterligere publikasjoner, se Cristin.

Underviser i

Master i Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Master i GLU Kroppsøving

Lærerspesialiststudie i Kroppsøving

Forskar på

Kroppsøving

Idrettsetikk

Idrett og religion

Kroppsdiskurser

Pedagogikk

Publikasjonar

 • Lærerspesialiststudenter i kroppsøving sine credorefleksjoner - en dydsetisk yrkesprofil?

  (2023)
 • Reflections from CrossFitters on the themes of body and community

  Boge, Arild, Sæle, Ove Olsen, Gundersen, Hilde (2022)
 • En toppstilling i akademia

  Dons, Carl Fredrik, Sæle, Ove Olsen, Orvik, Arne, Hallås, Bjørg Oddrun (2022)
 • Karakterer i kroppsøving er ikke irrelevant.

  Engelsrud, Gunn, Gyring, Jakob, Sæle, Ove Olsen, Hallås, Bjørg Oddrun, Borgen, Jorunn Spord (2022)
 • Dosent og professor bør samles til en toppstilling.

  Hallås, Bjørg Oddrun, Orvik, Arne, Sæle, Ove Olsen, Dons, Carl Fredrik (2022)
 • Vis alle