Dosent

Ove Ronny Olsen Sæle

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er dosent i idrett og har hovedfag kristendom, mellomfag historie og 60 st.p. i pedagogisk veiledning. Har jobbet som lærer og rektor i grunnskolen, og undervist mange år i høgskolesystemet. Jeg arbeider i skjæringspunktet mellom idrett, kroppsøving, pedagogikk, etikk, filosofi og religion. Nærmere CV, forskergrupper og ytterligere publikasjoner, se Cristin.

Underviser i

Master i GLU Kroppsøving

LUPE, kroppsøving og idrettsfag

PHD-studie Kroppsleg danning

Forskar på

Kroppsøving

Idrettsetikk

Idrett og religion

Kroppsdiskurser

Pedagogikk

Publikasjonar

 • Credorefleksjoner fra lærere som studerer faget mat og helse - en didaktisk praksis

  Aadland, Eli Kristin, Sæle, Ove Olsen (2023)
 • Refleksjoner over profesjonsutvikling fra lærerspesialiststudenter i kroppsøving

  Arnesen, Trond Egil, Hallås, Bjørg Oddrun, Leirhaug, Petter Erik, Loftesnes, Jan Morten, Sæle, Ove Ronny Olsen (2023)
 • Didaktiske praksiser i lærerutdanning - steder i et landskap

  Engelsrud, Gunn Helene, Hallås, Bjørg Oddrun, Lundvall, Suzanne, Nyrnes, Aslaug, Sæle, Ove Olsen, Werler, Tobias Christoph (2023)
 • Introduksjon

  Engelsrud, Gunn Helene, Hallås, Bjørg Oddrun, Lundvall, Suzanne, Nyrnes, Aslaug, Sæle, Ove Olsen, Werler, Tobias Christoph (2023)
 • Idrett i Australia

  (2023)
Vis alle