Professor

Ove Ronny Olsen Sæle

Publications

 • Verdier i vitenskapelig arbeid

  Sæle, Ove Olsen (2024)
 • Ulike forståelser av kropp i vitenskapene

  Sæle, Ove Olsen (2024)
 • Vitenskapsteori. En innføring for lærerstudenter

  Hugaas, Jon Vegard, Berdinesen, Hein, Sæle, Ove Olsen (2024)
 • A Qualitative Study of a Selection of Male High School Teachers’ Perceptions and Practise of Fair Play in Physical Education

  Sæle, Ove Olsen, Akslen, Åse Nylenna, Ristesund, Cecilie (2024)
 • Introduksjon

  Engelsrud, Gunn Helene, Hallås, Bjørg Oddrun, Lundvall, Suzanne, Nyrnes, Aslaug, Sæle, Ove Olsen, Werler, Tobias Christoph (2023)
Show all