Uteskole og fysisk form

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

November 2000 - November 2030

Prosjektsamandrag

MÅL

Prosjektet har som mål og løfte frem ny kunnskap om bruk av uteskole i grunnopplæringen og høyere utdanning. Prosjektet utforsker uteskole som arbeidsmåte, som tverrfaglig praksis i skolefagene kroppsøving, mat & helse og naturfag og hvordan uteskole kan være en tilnærming til arbeid med de fem grunnleggende ferdighetene ( å kunne lese, å kunne skrive, å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne regne, og digitale ferdigheter. 

I prosjektet er det forsket på bruk av arbeidsmåten uteskole sett i forhold til fysisk form hos skoleelever.  Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom uteskole og økt fysisk aktivitet/bedret fysisk form. Andre studier som kan si noe om, hvordan, for hvem og når uteskole eventuelt kan ha en effekt er interessant å utforske.

Prosjektet utforsker didaktiske praksiser i, ved og på vann og er forankret i en tverrfaglig tilnærming til bærekraftig utvikling og miljødebatt.

The project:

 • Outdoor Education in Schools and Higher Education in Norway
 • Outdoor Education in Physical Education, Food and Health and Science.
 •  
 • Kartlegging av elevers (11-12 åringer) aktivitetsnivå på uteskoledager og mer tradisjonelle skoledager.
 • Kartlegging av aktivitetsnivå til og fra skolen, på skolen og i fritiden hos 11-12 åringer i Norge og Island.
 •  
 • Fysisk aktivitet på mellomtrinnet.
 • Skøyteidretten som tverrfaglig arbeid i skolen i skolen
 • Svømmeopplæring i kroppsøvingsfaget.
 • Bruk av kajakk - en didaktisk praksis
 • Bruk kroppen, men glem kroppen - utprøving av areidsmåter i kroppsøving og naturfag som vektlegger bevegelse i natur og hvor mangfold i natur tematiseres som innhold i undervsningen

STATUS

Prosjektet er pågående.

Metode

Kvantitativ

Kartlegging gjennom registrering av hjertefrekvens - intensitet (puls), omfang (skritteller/pedometer) og bruk av aktivitetsregistreringsskjema

KVALITATIV: Lærere og elevers oppfatninger vedrørende bruk av uteskole.

Foreign Students and Outdoor Education