Dosent

Bjørg Oddrun Hallås

Underviser i

  • Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolmiljø.- Master in Physical Activity and Diet in a School Environment
  • Teacher Education International Course. Outdoor Education
  • Kroppsøving - Physical Education

Forskar på

  • Kroppsøving - Physical Education
  • Grunnleggende ferdigheter - Basic Skills
  • Naturen som lærings- og danningsarena. Nature as an Arena for Cultural Formation
  • Undervisningspraksis - Teaching Practices
  • Uteskole - Outdoor Learning
  • Praktisk-estetiske fag i skole og lærerutdanning - Practical Aesthetic Subjects in School and Teacher Education
  • Mytologi, eventyr og fortelling i danning og didaktikk - Mythology, Folk Tale and Story in Education and Pedagogy

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar