Dosent

Bjørg Oddrun Hallås

Underviser i

 • Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolmiljø.- Master in Physical Activity and Diet in a School Environment
 • Teacher Education International Course. Outdoor Education
 • Kroppsøving - Physical Education

Forskar på

 • Kroppsøving - Physical Education
 • Grunnleggende ferdigheter - Basic Skills
 • Naturen som lærings- og danningsarena. Nature as an Arena for Cultural Formation
 • Undervisningspraksis - Teaching Practices
 • Uteskole - Outdoor Learning
 • Praktisk-estetiske fag i skole og lærerutdanning - Practical Aesthetic Subjects in School and Teacher Education
 • Mytologi, eventyr og fortelling i danning og didaktikk - Mythology, Folk Tale and Story in Education and Pedagogy

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Kroppsøving i skolen

  Borgen, Jorunn Spord, Hallås, Bjørg Oddrun, Moen, Kjersti Mordal, Løndal, Knut, Engelsrud, Gunn Helene, Gjølme, Egil Galaaen (2022)
 • Karakterer i kroppsøving er ikke irrelevant.

  Engelsrud, Gunn, Gyring, Jakob, Sæle, Ove Olsen, Hallås, Bjørg Oddrun, Borgen, Jorunn Spord (2022)
 • Å ha kjennskap til læringsfaget kroppsøving

  Hallås, Bjørg Oddrun (2022)
 • Didaktiske praksiser utendørs - økokritiske dialoger om og i natur. Fra emnet OUTDOOR LEARNING for utenlandske og norske lærerstudenter.

  Hallås, Bjørg Oddrun, Farestveit, Camilla Helene Hallås, Martinessen, Tone Constance (2022)
 • Play, Learn, and Teach Outdoors—Network (PLaTO‑Net): terminology, taxonomy, and ontology

  Lee, Eun-Young, de Lannoy, Louise, Li, Lucy, de Barros, Maria I. A., Bentsen, Peter, Brussoni, Mariana, Fiskum, Tove Anita, Guerrero, Michelle, Hallås, Bjørg Oddrun, Ho, Susanna, Jordan, Catherine, Leather, Mark, Mannion, Greg, Moore, Sarah A., Hansen Sandseter, Ellen Beate, Spencer, Nancy L. I., Waite, Susan, Wang, Po-Yu, Tremblay, Mark S., Winje, Øystein (2022)