Dosent

Bjørg Oddrun Hallås

Underviser i
  • Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolmiljø.
  • Teacher Education International Course - Outdoor Learning
  • Kroppsøving i Masterdelen, syklus 2, av GLU 
Forskar på
  • Kroppsøving
  • Grunnleggende ferdigheter
  • Naturen som lærings- og danningsarena.
  • Undervisningspraksis - Teaching Practices
  • Uteskole - Outdoor Learning
  • Praktisk-estetiske fag i skole og lærerutdanning
  • Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling
Forskargrupper