Arbeids- og kompetanseområde

Jobber med samfunnsfaglige emner innen kroppsøving og friluftsliv. Kroppsøvingsdidaktikk og læring i friluftsliv er hovedområdene for forskning og undervisning.

Underviser i

  • Grunnskolelærerutdanningen
  • Faglærerutdanning i idrett og kroppsøving
  • Friluftsliv

Forskar på

  • Friluftsliv
  • Kroppsøvingsdidaktikk
  • Læring i friluftsliv og kroppsøving
  • Naturforståelse

Forskargrupper