Førsteamanuensis

Eli Kristin Aadland

Arbeids- og kompetanseområde

Utdannet faglærer og hovedfagskandidat i ernæring, helse- og miljøfag fra Stabekk høgskole/Høgskolen i Akershus. Doktorgradsarbeid innen helseeffekter av mager sjømat.

Underviser i

  • Grunnskolelæreutdanning: Mat og helse
  • Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
  • Barnehagelærerutdanning: Natur, helse og bevegelse

Forskar på

  • Mat og måltider i skole og barnehage
  • Skolefaget mat og helse
  • Uteskole som arbeidsmetode i skolen
  • Praktiske-estetiske fag i skole og lærerutdanning
  • Sjømat i danning og didaktikk

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar