Professor

Eli Kristin Aadland

Arbeids- og kompetanseområde

Utdannet faglærer og hovedfagskandidat i ernæring, helse- og miljøfag fra Stabekk høgskole/Høgskolen i Akershus. Doktorgradsarbeid innen helseeffekter av mager sjømat.

Leder forskningsprosjektet TASTE som har som mål å la barn ta informerte og reflekterte matvalg basert på kritisk tenkning. I TASTE-prosjektet er skolefaget mat og helse i grunnskolen helt sentralt. 

Underviser i
  • Grunnskolelæreutdanning: Mat og helse
  • Videreutdanning mat og helse
Forskar på
  • Skolefaget mat og helse
  • Mat og måltider i skole og barnehage
  • Naturen som læringsarena
  • Praktiske og estetiske fag i skole og lærerutdanning
  • Sjømat i danning og didaktikk
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar