TASTE

Hvordan kan barn ta informerte og reflekterte matvalg basert på kritisk tenking? Det er et hovedspørsmål i forskningsprosjektet TASTE.

Velkommen til Kick-off for TASTE onsdag 20. september.

TASTE har som mål å la barn ta informerte og reflekterte matvalg basert på kritisk tenkning. Det må gis plass for at barn får reflektere over matopplevelsene sine. Smak er en kompleks og svært integrert opplevelse som involverer fysiologiske, psykiske og sosiale dimensjoner, som alle er like viktige.

I TASTE-prosjektet er skolefaget mat og helse i grunnskolen helt sentralt, både i Norge og Danmark. Arbeidsmåter i faget vil bli problematisert, det handler om undervisningspraksiser inne, på spesialrom, og utendørs i ulike landskap. I tillegg har prosjektet også en arbeidspakke med utforskende tilnærming til måltider og matrelaterte aktiviteter i barnehager i Norge. Barn må inkluderes i en mer kritisk reflekterende prosess i pedagogisk arbeid i skole og barnehage.