Om prosjektet TASTE

Figur som viser at wp 2, 3 og 4 fører frem til wp 5.

Arbeidspakke/WP 1 heter «Administrasjon, kommunikasjon og formidling» og er overgripende for hele prosjektet. Oppgaver som skal gjøres i denne arbeidspakken er å arrangere kick-off seminar september 2023, arbeidsseminar på tvers av alle arbeidspakkene, midtveisseminar og arrangere en TASTE konferansen i starten av 2027.

Arbeidspakke/WP 2 heter «Undervisningspraksiser i mat og helse inne» I denne arbeidspakken skal vi observere hvordan smak blir kommunisert og praktisert i faget mat og helse på undervisningskjøkken både i Norge og Danmark. Vi vil også snakke med elever og lærere om deres tanker rundt smak.

Arbeidspakke/WP3 heter «Undervisningspraksiser i mat og helse utendørs». Denne arbeidspakken er lik arbeidspakke 2, men her vil vi observere undervisningspraksiser i ulike landskap utendørs.

Arbeidspakke/WP4 heter «Måltider i barnehagen». I denne arbeidspakken skal vi undersøke måltider og matrelaterte aktiviteter i barnehager.

Arbeidspakke 2, 3 og 4 skal føre frem til arbeidspakke/WP5, som heter «Utvikling og implementering av kritisk smaksdidaktikk for å stimulere barns refleksjoner og smakskometanse».

Erfaringene vi får gjennom arbeidspakkene skal brukes til å utvikle en smaksdidaktikk som skal gjøre barn i barnehagen og elever på skolen i stand til å ta informerte og reflekterte matvalg basert på kritisk tenkning.