Kroppsøving og idrettsfag - læreprofesjonalitet og vurdering

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Januar 2018 - Januar 2022

Prosjektsamandrag

Kroppsøvingslærernes profesjonsforståelse. Kroppsøvingslæreres syn på kroppsøvingsfaget, legitimering og hvorfor faget er et viktig skolefag.

Metode

Mixed-method