Stipendiat

Ann-Kristin Nilsen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser på bachelorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, og på masterutdanningene ved campus Sogndal og Bergen. Undervisningsområdene kan plasseres under en idrettspsykologisk/-pedagogisk paraply, hvor læring og ferdighetsutvikling hos elever og utøvere står sentralt.

Jeg er blant annet opptatt av hvordan elevers/utøveres egen mestrings- og ferdighetsoppfatning kan påvirke deres læring og utvikling, relatert til læreres/treneres påvirkningskraft gjennom deres atferd og tilrettelegging av læringsmiljø. 

I et skoleperspektiv er jeg spesielt opptatt av forholdet mellom undervisningspraksis, læring og vurdering.

I mitt doktorgradsprosjekt ser jeg nærmere på spillerutvikling i toppkubber, hvor formålet å undersøke hvordan modeller for spillerutvikling er utformet, tilrettelagt og iverksatt for å ivareta og forme utviklingen av unge talentfulle fotballspillere i Norge. 

Underviser i

 • Emner innen idrettspsykologi og -pedagogikk 
 • Fotball, læring og ferdighetsutvikling
 • Fagdidaktikk i kroppsøving 

Forskar på

 • Modeller for spillerutvikling i fotball
 • Formativ vurdering i kroppsøving

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Physical capacity, not skeletal maturity, distinguishes competitive levels in male Norwegian U14 players

  Grendstad, Halvard Nikolai, Nilsen, Ann-Kristin, Rygh, Cecilie Brekke, Hafstad, Arild, Kristoffersen, Morten, Iversen, Vegard Vereide, Nybakken, Tone, Vestbøstad, Mona, Algrøy, Erling Andre, Sandbakk, Øyvind, Gundersen, Hilde (2019)
 • High stakes effort-based assessment in Norwegian PE, a sound practice or a validity problem?

  Leirhaug, Petter Erik, Arnesen, Trond Egil, Nilsen, Ann-Kristin (2019)
 • Prestasjonsemosjoner i kroppsøving

  Yven Røvvevik, Robin, Arnesen, Trond Egil, Nilsen, Ann-Kristin (2019)
 • «Talent understranding and talent development among handball coaches in Norwegian and Danish sport schools».

  Riisberg, Ulrik, Nilsen, Ann-Kristin, Danielsen, Anne Grethe (2016)
 • "Den læreplanen som ikkje kan tilpassast mi undervisning, finst ikkje." Vurdering og undervisning i kroppsøving etter kunnskapsløftet

  Arnesen, Trond Egil, Nilsen, Ann-Kristin, Leirhaug, Petter Erik (2013)