Høgskulelektor

Ann-Kristin Nilsen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser på bachelorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, og på masterutdanningene ved campus Sogndal og Bergen. Undervisningsområdene kan plasseres under en idrettspsykologisk/-pedagogisk paraply, hvor læring og ferdighetsutvikling hos elever og utøvere står sentralt.

Jeg er blant annet opptatt av hvordan elevers/utøveres egen mestrings- og ferdighetsoppfatning kan påvirke deres læring og utvikling, relatert til læreres/treneres påvirkningskraft gjennom deres atferd og tilrettelegging av læringsmiljø. 

I et skoleperspektiv er jeg spesielt opptatt av forholdet mellom undervisningspraksis, læring og vurdering.

I mitt doktorgradsprosjekt ser jeg nærmere på spillerutvikling i toppkubber, hvor formålet å undersøke hvordan modeller for spillerutvikling er utformet, tilrettelagt og iverksatt for å ivareta og forme utviklingen av unge talentfulle fotballspillere i Norge. 

Underviser i
  • Emner innen idrettspsykologi og -pedagogikk 
  • Fotball, læring og ferdighetsutvikling
  • Fagdidaktikk i kroppsøving 
Forskar på
  • Modeller for spillerutvikling i fotball
  • Talentidentifikasjon, seleksjon og deseleksjon
  • Fotballferdigheten, med fokus på psykologiske, sosiale og motoriske aspekt ved spillerutvikling. 
  • Formativ vurdering i kroppsøving
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar