Trening, utvikling og prestasjon

Forskargruppa jobbar tett på utviklingsmiljø for unge utøvarar og kva som kjenneteiknar desse miljøa. I tillegg tek fleire prosjekt utgangspunkt i ulike idrettar som uthaldsidrettar, styrkeløft, fotball, handball og klatring.

Forskingsgruppa jobbar tverrfagleg innanfor ulike fag- og forskingsdisiplinar og nyttar både kvalitative og kvantitave tilnærmingar. Målet er vera «tett på» praksisfeltet, lære av det, bidra til utvikling og minske avstanden mellom erfarings- og evidensbasert kunnskap.

Forskargruppeleiarar

bilde av Vidar Andersen

Vidar Andersen

Førsteamanuensis

Pågåande prosjekt

Forskergruppen er tilknyttet programmet idrett, fysisk aktivitet og kosthald.