Trening, utvikling og prestasjon

Forskargruppa Trening, utvikling og prestasjon jobbar tett på samspelet mellom trening, utvikling og prestasjon for ulike grupper. Prestasjon tolkast breitt og innfattar alt frå idrettsprestasjon til betring i fysisk funksjon. I tillegg tek fleire prosjekt utgangspunkt i ulike idrettar som uthaldsidrettar, styrkeløft, fotball, handball og klatring.

Forskingsgruppa jobbar tverrfagleg innanfor ulike fag- og forskingsdisiplinar og nyttar både kvalitative og kvantitave tilnærmingar. Målet er vera «tett på» praksisfeltet, lære av det, bidra til utvikling og minske avstanden mellom erfarings- og evidensbasert kunnskap. Forskinga til gruppa har relevans frå fleire samfunnsaktørar, eksempelvis idretten, treningssenterbransjen samt helse- og rehabiliteringssektoren. 

Forskargruppeleiarar

bilde av Vidar Andersen

Vidar Andersen

Professor

Relevante prosjekt

Forskergruppen er tilknyttet programmet idrett, fysisk aktivitet og kosthald.