Treningsmodaliteter i styrke

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for idrett, kosthald og naturfag

Prosjektperiode

Juni 2012 - Juni 2052

Prosjektsamandrag

Forskingsprosjektet skal undersøke akutte og langtidseffektar av ulike treningsmodalitetar i styrketrening samt forklare kinematikken for øvingane. Dei ulike treningsmodalitetane er:

1) ustabilitet i styrketrening

2) variabel motstand i stryketrening

3) ulike øvinger i stryketrening

4) ulik utføring av stryrkeøvinger