Studieprogramleiar for idrett og vidareutdanning

Joar Fossøy

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er studieprogramleiar for idrett-, friluftsliv- og folkehelseutdanningar, lærarutdanning i praktiske og estetiske fag (LUPE) og vidarutdanningar knytt til institutt for idrett, kosthald og naturfag. Dette gjeld enkeltemne, årseiningar, bachelor- og masternivå. Eg har mellom anna fagleg ansvar for at utdanningane innan fagområda held høg kvalitet, eg har ansvar for at utdanningsprogramma tilfredstiller forskifter og rammeplanar og eg har overordna ansvar for vidareutvikling av utdanningane og at dei held høg fagleg kvalitet.  HVL har idrett-, friluftsliv og folkehelseutdanningar, lærarutdanning i praktiske og estetiske fag (LUPE) og vidareutdanningar ved campus Sogndal, campus Stord og campus Bergen.

Eg har idrettsutdanning frå Høgskulen i Sogn og Fjordane og Norges idrettshøgskule med mastergrad i idrettshistorie. Fekk opprykk til førstelektor i 2020. Har vore tilsett på høgskulen sidan 2010 og har hatt undervisningsansvar innan samfunnsvitskaplege emne og ballspel. Har òg tidlegare vore programansvarleg for bachelorutdanninga Idrett og Kroppsøving. Mine forskingsområde er idrettshistorie, fotball og media, idrett og profesjonalisering, idrett og samfunn og fair play i kroppøsvingsfaget

 

 

 

 

Underviser i
 • !D3-102 Idrett og samfunn (idrett årsstudium + PT)
 • ID3-317 Fordjuping fotball 1, Spelar- og ferdigheitsutvikling
Forskar på
 • Fotball og media
 • Idrett og profesjonalisering
 • Idrett og media
 • Fair play i kroppsøving og idrett
 • Idrett og globalisering
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Stat og idrett i Noreg i historisk perspektiv

  (2023)
 • Tippekampen - nyskaping i historisk perspektiv

  (2023)
 • Samarbeid i ledelse av utdanning

  Risøy, Bodil Kjesbo, Eilifsen, Margareth, Fossøy, Joar, Kaldestad, Arne, Svedal, Hans Mark, Lykkebø, Osvald (2023)
 • Tippekampen - nyskaping i historisk perspektiv

  (2022)
 • Nasjonale retningslinjer for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13

  Aadland, Eli Kristin, By, Inger - Åshild, Elnan, Merete, Fauske, Laila Belinda, Fossøy, Joar, Løvdal, Randi, Midthaugen, Per, Sandven, Jostein, Torgersen, Anette, Vestby, Stian (2021)
Vis alle