Førsteamanuensis

Christian Frøyd

Arbeids- og kompetanseområde

Ansatt siden 2004

Doktorgrad (PhD) innen "Exercise Science" fra University of Cape Town 2009-2013

Hovedfag innen idrettsbiologi fra Norges idrettshøgskole 1998-2001

Tidligere landslagstrener i orientering

Arbeidsområder: Treningslære - utholdenhet - humanfysiologi - testing Nevromuskulær funksjon og tretthet - perifer tretthet - sentral regulering, mental tretthet, hjerneaktivering, Kosthold og Ernæring, Friluftsliv - orientering, kart, kompass og GPS

Underviser i
  • Master i Idrettsvitenskap
  • Friluftsliv, bachelorstudium
  • Idrett, trening og helse - Studieretning idrett og trenarrolla , bachelorstudium
  • Idrett, trening og helse - Studieretning trening, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium
  • Kosthald og ernæring, valfritt emne
Forskar på
  • Nevromuskulær funksjon
  • Utholdenhet
  • Mental tretthet
  • Tankens kraft og hjerneaktivering
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar