Assistant Professor

Ann-Kristin Nilsen

Selected publications

 • Designing talent development in football – a document analysis of the Norwegian academy classification model

  Nilsen, Ann-Kristin, Kjerland, Glenn Øvrevik, Moe, Vegard Fusche (2024)
 • Fra kompetansemål til undervisningspraksis og vurdering

  Nilsen, Ann-Kristin (2022)
 • An Exploration of the Norwegian Academy Classification Models Documents for Talent Development in Football

  Nilsen, Ann-Kristin, Kjerland, Glenn Øvrevik, Moe, Vegard Fusche (2022)
 • Innlegg om fagfornyelsen og vurdering for kroppsøving og idrettsfag

  Nilsen, Ann-Kristin (2021)
 • Innlegg om fagfornyelsen i kroppsøving og idrettsfag

  Nilsen, Ann-Kristin (2021)