Idrett, helse og funksjon

Forskergruppen tilhører en spennende skjæring mellom idrettsfag, helsefag, naturfag og ingeniørfag, som muliggjør innovativ forskning med høy kvalitet og samfunnsrelevans.

Forskergruppen tilhører en spennende skjæring mellom idrettsfag, helsefag, naturfag og ingeniørfag, som muliggjør innovativ forskning med høy kvalitet og samfunnsrelevans. Dette er i tråd med det internasjonale fokuset på tverrfaglig innsats innen feltet «The Future of Health» (MITrapporten). Forskergruppen styrker HVLs forskningsaktivitet og forskningsmuligheter knyttet mot et vidt syn på helse i framtiden. 

Forskergruppen er tverrfaglig med medlemmer fra idrettsmiljøet ved FLKI, Institutt for helse og funksjon ved FHS og bioingeniør-, data- og elektrofag ved FIN. Det er stort potensiale for en rekke tverrfaglige studentoppgaver i forskergruppen, fra bachelor til ph.d.-nivå. 

Generell forskningsbiobank for idrett, helse og funksjon: Biomarkører

Pågående forskningsprosjekter

 

Publikasjoner

Grendstad H, Nilsen A-K, Rygh CB, Hafstad A, Kristoffersen M, Iversen VV, Nybakken T, Vestbøstad M, Algrøy EA, Sandbakk Ø, Gundersen H. Physical capacity, not skeletal maturity, distinguishes competitive levels in male Norwegian U14 players. Scand J Med Sci Sports. 2020 Feb;30(2):254-263. doi: 10.1111/sms.13572. Epub 2019 Nov 27. Nivå 2 

Fretheim-Kelly, Zoe; Halvorsen, Thomas; Heimdal, John-Helge; Strand, Eric; Vollsæter, Maria; Clemm, Hege Synnøve Havstad; Røksund, Ola Drange. Feasibility and tolerability of measuring translaryngeal pressure during exercise. The Laryngoscope 2019; Volum 129. s. 2748-2753 HAUKELAND UiB NMBU Artikkel. Nivå 2.  

Andersen, Tiina Maarit; Halvorsen, Thomas; Fondenes, Ove; Heimdal, John-Helge; Røksund, Ola Drange; Vollsæter, Maria. Larynx: The Complex Gateway to the LungsRespiratory care 2019; Volum 64.(7) HAUKELAND. Artikkel Nivå 1

Fretheim-Kelly, Zoe Louise; Halvorsen, Thomas; Clemm, Hege Synnøve Havstad; Røksund, Ola Drange; Heimdal, John-Helge; Vollsæter, Maria; Fintl, Constanze; Strand, Eric. Exercise induced laryngeal obstructions in humans and equines. A comparative review. Frontiers in Physiology 2019; Volum 10:1333. s. 1-10 HAUKELAND HVL NIH UiB NMBU Artikkel nivå 1  

Kolnes, Liv-Jorunn; Vollsæter, Maria; Røksund, Ola Drange; Stensrud, Trine. Physiotherapy improves symptoms of exercise-induced laryngeal obstruction in young elite athletes: A case series. BMJ Open sport & exercise medicine 2019; Volum 5:e000487. s. HAUKELAND HVL NIH UiB UiT . Artikkel nivå 1  

Sandnes, Astrid; Andersen, Tiina Maarit; Clemm, Hege Synnøve Havstad; Hilland, Magnus; Vollsæter, Maria; Heimdal, John-Helge; Eide, Geir Egil; Halvorsen, Thomas; Røksund, Ola Drange. Exercise-induced laryngeal obstruction in athletes treated with inspiratory muscle trainingBMJ Open sport & exercise medicine 2019; Volum 5.(1) s. 1-8 HAUKELAND HVL SI UiB Artikkel nivå 1  

Sandnes, Astrid; Hilland, Magnus; Vollsæter, Maria; Andersen, Tiina Maarit; Engesæter, Ingvild Øvstebø; Sandvik, Lorentz; Heimdal, John-Helge; Halvorsen, Thomas; Eide, Geir Egil; Røksund, Ola Drange; Clemm, Hege Synnøve Havstad. Severe exercise-induced laryngeal obstruction treated with supraglottoplasty. Frontiers in surgery 2019 ;Volum 6.(44) s. 1-9 HAUKELAND HVL SI UiBArtikkel Nivå 1  

Curry FE, Taxt T, Rygh CB, Pavlin T, Bjønrstad R, Døskeland SO, Reed RK. Epac1-/- mice have elevated baseline permeability and do not respond to histamine as measured with dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging with contrast agents of different molecular weights. Acta Physiol (Oxf). 2019 Mar;225(3):e13199. doi: 10.1111/apha.13199. Epub 2018 Nov 2. Nivå 1 2019.  

Lene Kristiansen, Liv Heide Magnussen, Kjersti Thulin Wilhelmsen, Silje Mæland, Stein Helge Nordahl, Richard Clendaniel, Birgit Juul-Kristensen (2019)Efficacy of intergrating vestibular rehabilitation and cognitive behaviour therapy in persons with persistent dizziness in primary care- a study protocol for a randomised controlled trial, Trials. NVI-nivå 1  

H.N. Weerdesteijn, Frederieke G. Schaafsma, Allard J. van der Beek, Suzanne L. Merkus, Silje Mæland, Rob Hoedeman, Birgit I. Lissenberg-Witte, Erik L. Werner, Johannes R. Anema (2018). Sick leave assessments of workers with Subjective Health Complaints: A cross-sectional study on differences among physicians working in occupational health care. Disability and Rehabilitation. NVI-nivå 1 

Submitted: 
Klepaczko A, Szczypiński P, Strzelecki M, Kociołek M, Wasilewska M, Eikefjord E, Lundervold A. Combining automated arterial input function determination, motion correction and denoising for reliable estimation of glomerular  filtration rate from DCE-MRI recordings of the healthy kidney. PLOS ONE, Nivå1 

 

Forskergruppeledere

bilde av Ann-Katrin Grotle

Ann-Katrin Grotle

Førsteamanuensis