Idrett, helse og funksjon

Forskergruppen tilhører en spennende skjæring mellom idrettsfag, helsefag, naturfag og ingeniørfag, som muliggjør innovativ forskning med høy kvalitet og samfunnsrelevans.

Dette er i tråd med det internasjonale fokuset på tverrfaglig innsats innen feltet «The Future of Health» (MITrapporten). Forskergruppe styrker HVLs forskningsaktivitet og forskningsmuligheter knyttet mot et vidt syn på helse i framtiden.

Forskergruppen er tverrfaglig med medlemmer fra idrettsmiljøet ved FLKI, Institutt for helse og funksjon ved FHS og bioingeniør-, data- og elektrofag ved FIN. Det er stort potensiale for en rekke tverrfaglige studentoppgaver i forskergruppen, fra bachelor til ph.d.-nivå.

Pågående forskningsprosjekter

Forskergruppeledere:

Førsteamanuensis
Institutt for helse og funksjon
Førsteamanuensis
Institutt for idrett, kosthald og naturfag

.