Høgskulelektor

Arild Bratten Hafstad

Underviser i
  • GLU 1-7 kroppsøving
  • Anatomi
  • Treningslære
  • Fysiologi
Forskargrupper
  1. Tverrfaglig forskningsgruppe for idrett, helse og funksjon.
  2. Idretts- og helsepsykologi