Førsteamanuensis

Ann-Katrin Grotle

Arbeids- og kompetanseområde

Min bakgrunn og primær interesse er innan fagområdet kardiovaskulær- og arbeid/trening fysiologi. Eg er spesielt interresert i kardiovaskulære konsekvensar av livsstilssjukdomar, stillesitting/fysisk inaktivitet, og forebyggande og behandlande effektar av fysisk aktivitet og fysisk trening (exercise medicine). Målet med denne forskinga er å informere og utvikle trygge og effektive strategiar for betre helse. Eg har også interesse for fotball der eg har erfaring som spelar og trenar. Eg har tidligare jobba med å implementere strategier retta mot skadeforebygging og fysisk kapasitet blant dame og herre fotball spelarar på høgre nivå.

  • Bachelor and Master degree in exercise science (idrettsvitenskap), The University of Texas at San Antonio
  • PhD, Kinesiology and Health Education specializing in exercise physiology (treningsfysiologi), The University of Texas at Austin.
  • Postdoctor fellowship, Human Neural Cardiovascular Control laboratory, The University of Texas at Arlington.

Ta gjerne kontakt om du er interessert i samarbeid.

Finn meg på:

ResearchGate

Twitter

 

Underviser i
  • Fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid (Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet)
  • Helsefremjande og førebyggjande fysisk aktivitet (Bachelor: Idrett, trening, og helse)

  • Idrettsernæring (i emnet fysiologi og treningslære, anatomi og bevegelseslære)

Forskar på
  • Blodtrykk regulering 
  • Kardiovaskulær helse 
  • Treningsfysiologi
Forskargrupper

Idrett, helse, og funksjon

Idretts- og helse psykologi

DiaBEST

Utvalde publikasjonar