Generell forskningsbiobank for idrett, helse og funksjon: Biomarkører

Formålet med biobanken er å danne grunnlag for forskning som kan øke vår kunnskap om hvordan ulike former for trening kan påvirke molekylære og cellebiologiske parametre i kroppsvæsker. Slike parametre kan eksempelvis være markører for restitusjon etter ulike former for trening, treningsmengder og treningsintensitet.

Det biologiske materialet blir oppbevart forsvarlig i ubestemt tid og vil brukes i framtidige forskningsprosjekter innen idrett, helse og funksjon, forhåndsgodkjent av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.