Høgskulelektor

Even Bjoarvik

Arbeids- og kompetanseområde

 • Kroppsøving i grunnskolelærerutdanning, 1-7
 • Kroppsøving i grunnskolelærerutdanning, 5-10
 • Faglærer i kroppsøving og idrettsfag
 • Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Underviser i

 • Kroppsøvingsdidaktikk
 • Idretts-/kroppsøvingspedagogikk
 • Idrettspsykologi og mental trening
 • Helsefremmende arbeid med vekt på fysisk aktivitet i et skolemiljø
 • Praktiske bevegelsesaktiviteter og fysisk-motorisk læring i kroppsøving

Forskar på

 • Anvendt idrettspsykologi
 • Overtrening, stress og mestring blant toppidrettsutøvere

Forskargrupper