Førstelektor

Tone Nybakken

Arbeids- og kompetanseområde

Koordinator for faglærerutdanning i Kroppsøving og idrett BA1(bachelor) Emneansvarlig IDR 213 og 413 BA1 Emneansvarlig for MGBKØ 201, 1-7 trinn Kroppsøving 1, emne2 Veileder MGU og BA bacheloroppgaver og biveileder master Underviser i MGUKØ og MGBKØ og Bachelor idrett Praksisveileder KØ BA1 og MGU Underviser i teoretiske og praktiske fag som bevegelseslære, anatomi, treningslære, fysiologi, fagdidaktikk, volleyball, ski, lek, orientering mm.
Underviser i
  • MGUKØ 5-10
  • MGBKØ 1-7
  • Faglærerutdanning i KØ og idrett (bachelor)
Forskar på
  • Forholdet mellom organisert og egenorganisert idrettsaktivitet DPL og DPR
  • Fotballspillere i utvikling
Forskargrupper