Førstelektor

Anne Henriksen

Arbeids- og kompetanseområde

Tilpasset opplæring i kroppsøving og idrett, fysisk aktivitet og helse, helse- og idrettspsykologi, fysisk forstring i bernehagen

Underviser i
  • Fysisk aktivitet og helse, helsepsykoloigi, tilpasset opplæring i kroppsøving og idrett, fysisk fostring
Forskar på
  • Fysisk aktivtet og helse
  • Fysisk forstring i barnehagen
  • Læring i friluftesliv
Forskargrupper